KHK ile kapatılan kurumlar bakımından 670 ve 675 sayılı KHK uyarınca kurumun niteliğine göre Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne veya Defterdarlık'a başvuru şartı getirilmişti. Bu şekilde süresi içinde...