Şimdiden teşekkür ederek soruma başlamak istiyorum.
3167 sayılı kanuna muhalefet suçundan Ankara 12.sulh ceza mahkemesi 21/02/2005 suç tarihli, 08/03/2006 karar tarihli ve Ankara 2.sulh ceza...