Aktüerya Bilirkişiliğini temelinden etkileyecek 6704 sayılı Kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girdi.

6704 sayılı Kanunun 2918 sayılı Karayolları Trafik...