Zamanaşımını kesen veya durduran bir hal söz konusu olabilir. Bunun olup olmadığını araştırın.
Eğer yoksa zamanaşımı defisinde bulunabilirsiniz.