Eğer Evlilik yolu ile Türk Vatandaşlığı soruluyorsa:Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
MADDE 16- (1) Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz....