Vergi Usul Kanunu (V.U.K)

VERGİ ZİYAI:

Madde 341 - Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi...