Bizim de artık çağa uygun ve gen hukukunda ihtiyaçlara yanıt verebilen iç mevzuatımız olmalı diye düşünüyorum. Gönül bu konuda hiç ihtilaf çıkmamasından yana ama insanoğluyuz biz, ne yapacağımız...