Sayın Bahri15,

Öncelikle çevreye olan bu duyarlılığınız için teşekkür etmek istiyorum. Elbette çevreyi kirletmenin cezai müeyyidesi vardır. Bununla ilgili olarak görevlendirilmiş kurumlar da...