........İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI: Adınız Soyadınız, Adresiniz

DAVALI: .........Valiliği

KONUSU: 657 sayılı DMK'nun 125. maddesi uyarınca tarafıma davalı idare tarafından verilen...