Bir başka evde hisseye sahip olmamak ta aranan şartlar arasındadır.