tapu ve iskan parası konusunda birde benim sorum olacaktı..
Mal sahibi ile müteahit arasındaki sözlemede geçen ibarede '' arsa sahibinin ödemesi gereken yapı denetim ve harçlar , bina bittikten...