20 yaş altı ve 60 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ceza değil, tedbirdir.
Dayanağı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'dur, dolayısıyla hukuka uygundur.