Eğer her sigortasız çalışan işçi hakkını aramaktan çekinmese sigortasız işçi çalıştıran işveren kalmaz. Ama herkes işinden olmaktan korktugu için sesini çıkaramıyor. Ve böyle sürüp gidiyor