Belirttiğiniz gibi il ilçe bazında satış yetkisi vermiş ancak azletmiş. Bu durumda kişi o vekaletnameyi kullanarak tapuda işlem yapamaz. Oldu ki yaptı, vekaletsiz iş görme olup hep cezai hem hukuki...