Prof.Dr.Müjdat Şakar halen Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde öğretim üyesidir. Kendi bölümünde ve ayrıca İşletme ve Maliye Bölümlerinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik derslerini vermektedir. (İstanbul)