İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 11 ve 11 Bulundu. (0.06 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
sigorta tazminatını veya bedelini öder. fff) Caymanın şekli ve süresi MADDE 1440 - (1) Caymanın, sigorta ettirene bir beyanla yöneltilmesi şarttır. (2) Cayma, onbeş gün içinde sigorta ettirene bildirilir. Bu süre sigortacının
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

2. [11.34%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sigortacıya sözleşmeden cayma hakkı tanınmıştır. cayma hakkının kullanılmadığı halde ise bu hak düşer ve sözleşme hükümlerini doğurmaya devam eder. Dava konusu olayda ise, rizikonun gerçekleşmesinden önce sigortacı bu hususu öğrenmiş değildir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1998-9829.php - 19.3kb

3. [7.11%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
teslimi kabul etmiştir. Bedelin 100.000.000 Tl.'nin 5.9.1988 günü, kalanının da teslimden sonra ödeneceği ve cayma halinde de, cayan tarafın 30.000.000 lira ceza ödeyeceği kararlaştırılmıştır. Sözleşme geçerli olup, uyuşmazlık konusu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_15_Hukuk_Dairesi_1996-6858.php - 20.9kb

4. [6.94%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kendisinin oyalanıp, satış bedeli karşılığı imzaladığı bonolardan 5 tanesinin Adana 5.İcra Müdürlüğünün 96/2099 esas sayılı dosyası ile takibe konulduğunu satım sözleşmesi geçersiz olduğundan davalıya borçlu olmadığını tesbitiyle, takibe konu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_1997-5242.php - 19.2kb

5. [5.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
- KAR PAYI – DÖNME (CAYMA) CEZASI SÖZLEŞME KARAR ÖZETİ: Sözleşme ile maktu olarak tayin edilen dönme (CAYMA) cezası ile tüm zararlar karşılanmış sayılacağından, dönme cezası ile birlikte davalıya yapılmış olan fazla ödeme
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_15_Hukuk_Dairesi_1998-684.php - 16.9kb

6. [5.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
l aylık süre içerisinde cayma hakkını kullanabileceği, davalı sigorta şirketinin bu cayma hakkını kullanmadığına göre, riziko doğduktan sonra artık bu hakkının katılamayacağı, ayrıca sigorta yaptırıldıktan sonraki süre içerisinde mutlaka
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_2000-8898.php - 18.0kb

7. [5.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kadar bunlardan 15 adedinin bedelini ödediklerini; bedelde gabin bulunduğu gibi, öngörülen yıllık tatil süresinin Kat Mülkiyeti Kanunu'na aykırı olduğunu, resmi şekil şartına da uyulmadığını, bu nedenle sözleşmenin geçersiz bulunduğunu ileri
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_1998-5790.php - 18.9kb

8. [4.23%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
depodan çalındığını, sigorta bedelinin davalı şirketten istenmesine rağmen teminat dışında kaldığı gerekçesiyle ödenmediğini ileri sürerek 800.000.000- TL tazminatın ihbar tarihi olan 24.9.1993'den itibaren banka reeskont faizi ile birlikte
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1996-2138.php - 20.8kb

9. [4.23%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bilet satış tarihindeki bedeli ödediğini, oysa satış tarihindeki USD kuruna göre bilet bedelinin iade edilmesi gerektiğini ileri sürerek bakiye 2671.8 USD.nin 17.04.1998 tarihinden itibaren faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1999-7962.php - 18.4kb

10. [4.23%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
süreden sonra poliçeden caymasının doğru olmadığı, davanın fazla sürüncemede kalmaması açısından ceza davalarının sonucunun beklenmesine gerek olmadığı poliçede sigorta bedelinin tam hasar nedeniyle likit bir alacak niteliğinde görüldüğü
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_2004-1820.php - 22.6kb

11. [2.88%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
TTK. 711. maddesinde cayma halinde dahi ödeme yapılabileceğini çek taahhütnamesinin 9. maddesine göre tahrifat halinde ödeme hususunun bankanın takdirine bırakıldığını, çekin kaşidecisi ile cirantalar ve hamil arasındaki hukuki nünasebetler
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1992-1440.php - 21.4kb

Bulunan Sayfalar: 1
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121  sakatlık raporu icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru