İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 26 Bulundu. (0.13 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
1479 - (1) Sigortacı, zarara sebep olan olayın ve zarar miktarının belirlenmesi amacıyla, zarar görenden bilgi isteyebilir. zarar gören, sağlanması ihtimali bulunan ve istenilmesi haklı görülebilecek ilgili tüm belgeleri sigortacıya vermek
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

2. [78.20%] Hukuki Mevzuat - Sanık 12-15 yaş gurubunda olduğuna göre üzerine atılı mala ...
olduğuna göre üzerine atılı mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın miktarı itibarı ile 5237 sayılı TCK’nın
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2714 - 31.8kb

3. [67.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
"Neminem Zaedere: kimseye zarar verme" ilkesidir. Bu ilkeye aykırı davranılarak üçüncü bir kişiye zarar verildiği takdirde, sorumluluk hukukunun amacı, zararın, zarar gören üzerinde kalmayıp, ondan alınarak zarar verene yükletilmesi,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1996_5_144.php - 81.1kb

4. [17.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
MALA ZARAR VERME SUÇU DAVAYA KATILMA KOŞULU Karar Özeti: Yargıtay Ceza Genel Kumlu ve Özel Dairelerce, "Kamu davasına katılma", "suçtan doğrudan doğruya ZARAR görme" koşuluna bağlanmıştır. Sanık
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2000_10_156.php - 18.8kb

5. [10.09%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
MALA ZARAR VERME SUÇU HIRSIZLIK İDDİANAMENİN KONUSU KARAR ÖZETİ : İddianamede, sanığın ve müştekinin oğlunun da iştirak halinde maliki bulundukları arazideki meyvalı zeytin ağaçlarını müştekinin izni
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1999_10_310.php - 20.1kb

6. [8.27%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
konut dokunulmazlığı ve mala zarar verme suçları için de temel cezanın takdiri için duruşma yapılması zorunlu bulunduğundan; Diğer yönden; 5271 sayılı CMK.nun 271/2. maddesinin itirazı inceleyen mahkemenin hemen karar verme olanağı bulunması
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_6_Ceza_Dairesi_2005-13656.php - 19.7kb

7. [8.27%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
standartlar dahilinde kalmaları için gerekli her türlü tedbiri almaları ve sattıkları malın kalitesini değiştirecek girişimlerde bulunmamaları gerektiği kanısında oldukları belirtilmiştir. Ticarette Tağşişin Men'i ve Ihracatın Murakabesi ve
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2003-4_285.php - 31.8kb

8. [7.37%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Osman Elibol'a yükletilen mala zarar verme eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin yasaya uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_4_Ceza_Dairesi_1992-6350.php - 20.4kb

9. [6.66%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yangına sebebiyet vermekten davası devam etmektedir. Yangından zarar gören kişi Ünal aleyhine zarar ziyan davası açmış devam etmektedir. Ünal'ın İstanbul'daki tapularına tedbir konmuştur. İstanbul'daki davalar ve zarar ziyan talebi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2000_2_888.php - 51.4kb

10. [4.94%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Tehdit, yaralama, mala zarar verme ve saldırgan sarhoşluk suçlarından sanıklar Ahmet ile Orhan'ın yapılan yargılamaları sonunda hükümlülüklerine ilişkin (Banaz Asliye Ceza Mahkemesi) ndenverilen 1995/187 Esas, 1996/ 111 Karar sayılı ve
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_4_Ceza_Dairesi_1998-6882.php - 17.7kb

11. [4.94%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 4.Ceza Dairesi
özgürlüğünü sınırlama ve mala zarar verme suçlarından sanıklar Adem, Nihat, Caner, Hayrettin, Mükremin, Mustafa, (M.K.), Zekeriya, M. Emin, Halil İbrahim, Erol, Ali, Akif ile Osman hakkında Türk Ceza Yasasının 456/1-4, 72, 647 sayılı
http://www.hukuki.net/ictihat/913533_4c.asp - 31.7kb

12. [4.94%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Mala zarar verme suçundan sanık Yusuf Ş...'ün beraetine ilişkin Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesince verilen 25.11.1998 gün ve 866/1461 sayılı hükme yönelik yazılı emir yoluyla bozma talebini inceleyen 10. Ceza Dairesi;
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2000_10_84.php - 15.9kb

13. [4.14%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
: SUÇ ve KARAR : Mala zarar verme suçundan sanık Sami Öz'ün TCK.nın 516/ilk, 522, 647 Sayılı Yasanın 4. maddeleri gereğince 606.666 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 8.6.1992
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1994_88.php - 18.6kb

14. [4.14%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
2253/m.38 647/m.6 Mala zarar vermek, tehdit, görevli memura hakaret suçlarından sanık Murat'ın yapılan yargılanması sonunda, müşteki Tülay'a hakaret ve tehdit suçlarından beraatine, müşteki Kemal'e hakaret ve tehdit suçlarından ön ödeme
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_10_Ceza_Dairesi_1998-6119.php - 18.2kb

15. [4.14%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bu kilidi kesmek suretiyle mala zarar verme suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi ile Aksaray İl İdare Kurulu arasında olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur. 1580 Sayılı Belediye Yasasının 102. maddesine göre,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1999_CGK_235.php - 16.8kb

16. [3.33%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
maddesinde iyiniyetli geri verme yükümlüsünün geri verme zamanında elinde kalanla sorumlu olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, sebepsiz zenginleşmede bir tarafın mal varlığının diğer tarafın mal varlığı aleyhinde çoğalması gerekir. Yani
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_ictihadi_birlestirme_genel_kurul_1990-1.php - 45.6kb

17. [3.33%] Hukuki Mevzuat
olduğuna göre üzerine atılı mala zarar verme suçu için öngörülen cezanın miktarı itibarı ile 5237 sayılı TCK’nın zamanaşımına ilişkin hükümleri sanığın daha lehinedir » Sanıkların usulsüz harcama yapma şeklindeki eylemlerinin 5253 sk.
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?author=2 - 40.5kb

18. [3.33%] Hukuki Mevzuat - Hukuka Uygunluk Nedenleri - Yasal Savunma Sınırının Aşı...
görevliye direnme, mala zarar verme, suçluyu övme suçlarından başlatılan soruşturmada toplam 37 kişinin gözaltına alınıp 7 kişinin tutuklandığı anlaşılmaktadır. Siirt C.Başsavcılığı'nca, olaydan hemen sonra sanık G'nin kullanmış olduğu
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?e=3485 - 59.0kb

19. [3.33%] Ictihat Bolumu;İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu
maddesinde iyiniyetli geri verme yükümlüsünün geri verme zamanında elinde kalanla sorumlu olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, sebepsiz zenginleşmede bir tarafın mal varlığının diğer tarafın mal varlığı aleyhinde çoğalması gerekir. Yani
http://www.hukuki.net/ictihat/901.asp - 57.3kb

20. [3.33%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
olan güvenliliklerinin korunmaları ilkesine üstün bir yer vermektedir. Yasalara güvenip hakkı olan parasını bankadan almak ve tapuda ferağ vermekten ibaret hukuka uygun davranışından dolayı esas korunması gereken kişi mal sahibidir. Yine dürüstlük
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_4_Hukuk_Dairesi_1993-3.php - 95.1kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru