İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 33 Bulundu. (0.13 seconds)

1. [100.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bulunabilir" diyerek muayyen mal vasiyetini olumsuz bir şekilde tarif etmiştir. Vasiyet olunan mal, terekede mevcut ferden tayin edilmiş bir mal ise muayyen mal vasiyeti söz konusudur. Vasiyet edilenin belli bir ev veya otomobil olması gibi. Kanun
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_IBK_1994_4.php - 61.0kb

2. [45.55%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
dikkate alındığında taşınmaz mal satımında da taraflar arasında kişide muvazaa yapılabileceği gizli irade uyarınca da gerçek satın alanın gerçek iradeler uyarınca taşınmaz malı isteyebileceği sonucuna kolayca varılabilir. Hatta Yüksek Yargıtay
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2000_2_888.php - 51.4kb

3. [34.25%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
durumu, elinde bulunan malların mevcudu, aile koşulları, temlik edilen malın miktarının birlikte değerlendirilerek sözleşme konusu malın tüm mal varlığını içerisinde temlikin hoşgörü ile karşılanabilecek bir sınır içerisinde kalıp
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1999_1_114.php - 28.4kb

4. [25.68%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
için mutfak dolabının imalat ve montajını gerçekleştirmiştir. Davalının bu ilişkideki sıfatı imalatçıdır. Dolayısıyla uyuşmazlığın imalatçının sorumluluğu çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. İmalatçının sorumluluğuna tehlikeyi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2002_4_114.php - 26.6kb

5. [25.68%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Yargıtay'ın süre gelen uygulamalarına aykırı bulunmaktadır. Ancak; 5252 sayılı kanun hükümleri ile Yüksek Yargıtay'ın uygulamaları karşısında, Yüksek Dairenin 765 sayılı TCK.nun 31 ve 33. maddelerinin uygulama imkanı bulunmadığı ve lehe kanunun
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2006-9-16.php - 75.1kb

6. [19.86%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kalmaktadır. Esasen, kamu mal rejimi ile özel mal rejimi birbirinin karşıtı kavramlardır. Bir mal rejiminin bittiği yerde diğeri başlar. Bu nedenle, tüm mallara ilişkin sistem MK. ve Kadastro Kanununda birlikte düzenlenmiş ve buna bağlı olarak
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_IBK_1996_5.php - 67.7kb

7. [19.86%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Kanunu Tasarısını hazırlayan Karma Komisyonun hazırlık çalışmaları sırasında icra suçlarına ilişkin hükümlerin temyiz yeteneğinin bulunup bulunmaması hususu uzun tartışmalara neden olmuş, sonuçta bu kararların temyiz edilebilir olması görüşü
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2003-17HD_126.php - 29.0kb

8. [17.12%] İçtihat Arama
mal kaçırma mal karma muaccel alacak dürüstlük
http://www.hukuki.net/ictihat/ - 20.6kb

9. [17.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
vd. ). Bu genel açıklamalardan ve yukarıda nitelennesi yapılan TCDD işletmesi, 233 sayılı K.H.K. uyarınca ve ana statüsü gereğince kurulmuş ve tekel niteliğinde mallar ile temel mal ve hizmet |reten, pazarlıyan bir kamu kuruluşudur. 233
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1993_6_94.php - 41.0kb

10. [17.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
665 vd.) Bu genel açıklamalardan ve yukarıda nitelemesi yapılan TCDD işletmesi, 233 sayılı K.H.K. uyarınca ve ana statüsü gereğince kurulmuş ve tekel niteliğinde mallar ile temel mal ve hizmet üreten, pazarlayan bir kamu kuruluşudur. 233
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1993_94.php - 41.1kb

11. [17.12%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar" hükmüne yer verilmiştir. Yasanın 3.maddesinde mal; alış verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_2003-5294.php - 16.3kb

12. [14.38%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
olarak birbirlerinden para, mal, hizmet ve diğer hususlardan dolayı alacaklı olmaları ve bu alacakları ayrı ayrı istemekten vazgeçip, bunları zimmet ve matlup şekline çevirip, hesabın kesinleşmesinden sonra bakiyeyi isteyebileceklerini
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_12_Hukuk_Dairesi_1993-4917.php - 18.8kb

13. [11.30%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
göre, cayma süresinin malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten, malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise, malın teslim tarihinden, mesafeli satışlar da malın
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_2004-844.php - 20.4kb

14. [8.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
1994 yılına dek süren uygulamalarında, parasını ve eşyasını zorla almak için kişinin öldürülmesi durumunda, adam öldürmek suçunun (araç suç) nitelik aldığına ve TCK.nın 450/7. maddesinin uygulanması gerektiğine, öldürdükten sonra paranın veya
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1994_283.php - 23.2kb

15. [8.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
işçinin işyerinde beton karma, hafriyat,mal zeme taşıma işinde çalıştığı dosya içeriğinden anlaşılmaktadır. Öte yandan, sigortalıya bağlanan peşin sermaye değerine esas alınan ücretin işyeri kayıtları incelenmek suretiyle müfettiş tarafından
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_21_Hukuk_Dairesi_1998-7234.php - 16.8kb

16. [8.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
göre, cayma süresinin malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenın düzenlendiği tarihten, malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise, malın teslim tarihinden, mesafeli satışlar da
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_13_Hukuk_Dairesi_2002-7772.php - 19.0kb

17. [8.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kısıtlılık altında bulundurulmalarına, hırsızlık suçundan dolayı TCY.nın 491/ilk-son, 522 ve 59/2. maddeleri uyarınca 6 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmalarına, sanıklardan Ömer ve Engin'şn naşı tahkir suçlarından beraatlarine ilişkin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2002_1_294.php - 64.3kb

18. [8.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
teminat, alacaklıdan mal kaçırmak, kanunların elverişsiz hükümlerinden kaçınmak, bir alacağın tahsili, malın idaresi, gibi nedenler olabilmektedir. Uygulamada kredi sağlayan kurum ve kuruluşların istenilen miktarda ve süratte kredi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_2000-12988.php - 26.3kb

19. [8.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
andaki gibi aynen uygulanmalı ve hükümlerine riayet olunmalıdır. Sözleşmeye bağlılık ilkesi hukuki güvenlik, doğruluk ve dürüstlük kuralının bir gereği olarak, sözleşme hukukunun temel ilkelerinden biridir. Karşılıklı edimleri içeren
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1996_11_762.php - 30.4kb

20. [8.56%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
1994 yılına dek süren uygulamalarında, parasını ve eşyasını zorla almak için kişinin öldürülmesi durumunda, adam öldürmek suçunun (araç suç) nitelik aldığına ve TCK.nın 450M. maddesinin uygulanması gerektiğine, öldürdükten sonra paranın veya
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1994_1_283.php - 24.9kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru