İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 68 Bulundu. (0.21 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - Nitelikli Dolandırıcılık Nitelikli Zimmet Banka
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=1602 - 200.7kb

2. [49.90%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi Hakkında Yasanın 1. maddesi ise; "1. Bu Kanunun amacı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_5_146.php - 49.4kb

3. [41.97%] T
konu müteselsil nitelikli zimmet suçunu 28.09.1993, 18.10.1993 ve 27.10.1993 tarihlerinde aynı yöntemle ve aynı şahıs hesabındaki parayı banka vezne kasasından alarak, 20.06.1994 tarihli zimmet suçunu da doğrudan doğruya yine banka kasasından
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1999_5_61.php - 26.8kb

4. [32.11%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
Davalı vekili, müvekkili banka kayıtlarında böyle bir hesabın olmadığını, banka kayıtlarının asıl oluduğunu, davacının elinde bankaya ait cüzdan varsa, cari usullere göre düzenlenmediğini, F. B. hakkında müvekkili banka tarafından bankayı ve 3.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_11_Hukuk_Dairesi_1994-1252.php - 20.7kb

5. [29.01%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
paradır. Dolayısıyla Ziraat Bankasının parası değildir. Banka, sadece ödeme yapmakla görevlendirilmiştir. Bu itibarla zimmet suçu oluşmaz. Sanıklar, tebliğ, genelge ve kararlara ugun hareket etmeyerek ve sahte faturalara dayalı olarak ödemede
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1993_294.php - 31.0kb

6. [24.18%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sağlayan sanığın eylemi; zimmet suçuna fer'i fail olarak katılma suçunu oluşturur. (765 s. TCK. m. 202, 65/3) zimmet suçundan sanık Mustafa'nın TCY.nın 202/1, 80. maddeleri gereğince 7 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-5_14.php - 42.9kb

7. [20.89%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
DAVA : Zimmet suçundan sanık Mustafa'nın TCY.nın 202/1,80. maddeleri gereğince 7 yıl ağır hapis cezasıyla cezalandırılmasına, Zimmet miktarının sanıktan tahsiline, nisbi harç, vekalet ücreti ve fer'i ceza tayinine ilişkin,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-14.php - 41.5kb

8. [20.89%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ait döviz hesaplarından zimmetlerine geçirdikleri miktarların mal edinme tarihlerindeki Merkez Bankası efektif döviz satış kurlarına göre zimmetin Türk Lirası karşılığının hesaplanması gerektiğinin gözetilmemesi, Sanıkların filleri sonucu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_7_Ceza_Dairesi_2004-3661.php - 19.3kb

9. [16.05%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
İçtihat Özeti: Zimmet suçundan hüküm kurulurken, iade hükümlerinin uygulanması için faiz hariç asıl Zimmet tutarının ödenmesi yeterlidir. Ayrıca nisbi para cezası belirlenirken, Zimmet tutarına faiz ilave edilemez. (765 s. TCK.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_5_Ceza_Dairesi_2004-8497.php - 18.0kb

10. [16.05%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bahisle eylemin adiyen zimmet, anlaşılamaması halinde ise aldatıcılık unsurunun bulunduğunun kabulü ile eylemin, nitelikli zimmet suçunu oluşturacağını gözetilmelidir. (4603 s. Resmi Bankalar K. m. 2/2) (4389 s. Bankalar K. m. 22/10)
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_7_Ceza_Dairesi_2002-9327.php - 16.2kb

11. [14.31%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
inceleme yaptırılarak zimmetin ve miktarın belirlenmesi, ayrıca zimmetin normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilemeyeceği, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_7_Ceza_Dairesi_2003-5543.php - 18.5kb

12. [12.77%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gerekir. 3- Zimmetin normal denetim ve bankada mevcut kayıt ve belgelerin karşılaştırılması ve kontrolü sonucu tespit edilip edilemeyeceği, suçun banka dışı araştırmayı gerektirecek derecede bankayı aldatıcı ve fiilinaçığa
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_7_Ceza_Dairesi_2003-15830.php - 20.1kb

13. [12.77%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
gelince; Erzurum ... Bankası Merkez Şubesinde şoför olarak çalışan sanık Yılmaz ... aracı olarak diğer sanıklar Ali ... ve Lokman ... temin ettiği suça konu sahte banknotları, aynı Bankada veznedar olarak görev yapan sanık Mevlüt ..... ile
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Ceza_Dairesi_2000-24595.php - 18.7kb

14. [11.22%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
görevi kötüye kullanmak veya zimmet sucundan davalar açıldığı bu davaların henüz sonuçlanmadığı anlaşılmaktadır. İşte kamuoyundaki bu yaygın kam ve görünürde var olan bu olguları gözeten köşe yazarı olan davalı yazısında, davacıya davaya konu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_4_Hukuk_Dairesi_2000-11991.php - 21.8kb

15. [11.22%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
dava açılabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun başvuruda bulunmasına gerek yoktur. (4389 s. Bankalar K. m. 22/3, 24/1,3) Zimmet suçundan sanıklar Ahmet ve Selçuk'un 4389 sayılı Bankalar Yasasının 22. maddesinin
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_2002_6_204.php - 18.7kb

16. [11.22%] Hukuki Mevzuat
alacaklarını tahsil ve bankadaki hesabından para çekme hususunda yetkili kılmaz » TMK 612 Uyarınca yapılacak Tasfiye Süreye Bağlı Değildir. » eş muvafakatnamesinde imza eşe ait çıkmasa dahi tapu kaydında AİLE KONUTU ŞERHİ YOKSA
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?author=6 - 194.8kb

17. [9.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
raporları karşısında sanığın zimmet kastıyla hareket ettiğini söylemeye olanak olmadığı gibi iddia olunan parayı yatırması da aleyhine delil olarak değerlendirilemez. Bankanın mevcut muhasebe kayıtları ile çıkan açığının hukuki bir zimmet olması
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1992-364.php - 20.7kb

18. [9.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kurumu olan Türkiye ....... Bankası'nın Çemberlitaş Şubesinde yardımcı memur olan sanık Mustafa'nın görev ve sorumluluklarını gösteren şemada (Amirlerinin uygun göreceği görevleri Bankacılıkla ilgili yasa, yönetmelikler ile Bankanın mevzuatı
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_3_Hukuk_Dairesi_1996-729.php - 19.1kb

19. [9.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
sigorta primlerini aynı gün bankaya yatırmayıp gecikmeli olarak yatırdığı ve pul parası alıp taksit taahhütnamelerine pul yapıştırmadığı, bu suretle zimmet suçunu işlediği iddiasıyla kamu davası açılmıştır. Yerel Mahkeme eylemin, görevi savsama
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Ceza_Genel_Kurulu_1994_5_331.php - 20.5kb

20. [9.48%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
mal edinmek biçimindeki zimmet suçunun' nitelikli olduğunun kabulü yerine, kayıtların incelenmesiyle ne suretle ortaya çıkabileceği açıklanmadan adiyen zimmet. suçundan hüküm kurulması, 2- Suç, kamu bankası aleyhine işlendiği halde
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_5_Ceza_Dairesi_1994-3656.php - 18.2kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru