İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 549 Bulundu. (0.03 seconds)

1. [100.00%] Hukuki Mevzuat - Olağanüstü Kazanim Zamanaşimi • Zilyetlik • Çek...
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2059 - 68.2kb

2. [100.00%] Hukuki Mevzuat - Orman içi açıklıkların özel mülke dönüşmesi ve zilyetlik yo...
özel mülke dönüşmesi ve yine zilyetlik yolu ile kazanılması
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2667 - 39.5kb

3. [74.03%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
14/A maddesi hükmünce zilyetlik belgesi olmadığı, davacının taşınmazın bulunduğu çalışma alanında kuru toprakta belgesiz zilyetlik yoluyla edinebileceği, ancak davacının 100 dönüm taşınmaz almadığı, bu nedenle davacı yararına zilyetlik
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1997_7_5.php - 40.8kb

4. [64.34%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
14/A maddesi hükmünce zilyetlik belgesi olmadığı, davacının taşınmazın bulunduğu çalışma alanında kuru toprakta belgesiz zilyetlik yoluyla edinebileceği, ancak davacının 100 dönüm taşınmaz almadığı, bu nedenle davacı yararına zilyetlik
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1997_5.php - 39.7kb

5. [57.75%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ÖZET Salt zilyetlik davaları MK.nun 895–897; bir hakka dayanan zilyetlik davası ise 898. maddesinde düzenlenmiştir. Salt zilyetlik davasında değerine bakılmaksızın Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Hakka
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_4_Hukuk_Dairesi_1992-11553.php - 21.7kb

6. [28.68%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kazanmayı sağlayan zilyetlik ve imar ve ihya olguları birbirlerinden ayrı maddi olaylar ve sebeplerdir. zilyetlik ve imar ve ihya olguları birbirlerinden ayrı maddi olaylar ve sebeplerdir. zilyetlik sebebine dayanılarak ileri sürülen
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1997_8_218.php - 22.5kb

7. [25.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
kazandırıcı zaman aşımı ve zilyetlik yolu ile edinilecek yerlerden ise kazanmayı sağlayan zilyetlik yasanın öngördüğü biçimde kanıtlanmamış bulunmaktadır. zilyetlik olayları maddi olaylardan sayıldığından yerel bilirkişi sözleri yanında tanık ve
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Hukuk_Dairesi_1996-2680.php - 26.6kb

8. [25.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
O güne kadar sürdürülen zilyetlik varsa, 6831 sayılı Yasanın 91. ve 93. maddeleri gereğince suç oluşturacağından bu tür zilyetlik kişi yararına hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Sonuç olarak; somut olaya hangi yönden bakılırsa bakılsın, Anayasa
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_20_Hukuk_Dairesi_2005-14311.php - 43.7kb

9. [25.58%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ve numarası yazılı "satış ve zilyetlik devir senedinin bu yere ait olduğu toplanan deliller ve dosya kapsamı ile sabit ve tartışmasızdır. Bu maddi olay karşısında çözümü gereken uyuşmazlık davacıların dayanağı olan 29.9.1970 tarihli satış ve
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Hukuk_Dairesi_1997-4174.php - 23.8kb

10. [25.58%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 8.Hukuk Dairesi
kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik yolu ile edinilecek yerlerden ise, kazanmayı sağlayan zilyetlik, yasanın öngördüğü biçimde kanıtlanmamış bulunmaktadır. zilyetlik olayları, maddi olaylardan sayıldığından yerel bilirkişi sözleri yanında
http://www.hukuki.net/ictihat/962680_8h.asp - 39.8kb

11. [22.48%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
olup, mahkemece taşınmazın zilyetlikle kazanılabilecek yerlerden olup olmadığının kendiliğinden araştırılması gerekmesine göre, daha önce ileri sü-rülmese de, dava konusu taşınmazın kanunlar uyarınca devlete kalan ve zilyetlikle kazanılamayacak
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2005_8_512.php - 40.6kb

12. [22.48%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bölümünün veya şayi payının zilyetlikle kazanılması, tapu dışı paylaşıma değer verilmesi (md. 15) muhdesatın beyanlar hanesinde gösterilmesi (md. 19) ölü kişi aleyhine dava açılabilmesi (md. 29) da olduğu gibi. Özellikle İçtihat aykırılığına konu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_IBK_1994_5.php - 92.1kb

13. [22.48%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 7.Hukuk Dairesi
taraf yararına belgesiz zilyetlik yoluyla edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuş isede; hükmün yasal dayanağını oluşturan 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesinde, bir kişinin aynı çalışma alanı içinde
http://www.hukuki.net/ictihat/902116_7h.asp - 31.3kb

14. [22.48%] Ictihat Bolumu;YARGITAY 7.Hukuk Dairesi
davacı adına belgesiz zilyetlik yoluyla 135 sayılı parselden vergi kaydına ilaveten 100 dönüm miktarında taşınmaz verildiği görülmüştür. 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. maddesi hükmünce belgesiz zilyetlik yoluyla bir kişinin sulu
http://www.hukuki.net/ictihat/91567_7h.asp - 33.6kb

15. [22.48%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
MK. 639/1. maddesine dayanan zilyetlik talebine ilişkin olup bu tür davalarda iktisabı sağlayan zilyetliğin ispatı gereklidir. zilyetlik olayları maddi olaylar olup, olayların da tanık ve benzeri delillerle ispatı gerekir. zilyetlik araştırmasıyla
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Hukuk_Dairesi_1999-3451.php - 20.9kb

16. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
GÖSTERİLEN KİŞİSEL HAKLAR ( Zilyetlik Şerhinin terkini ) 743/m.610,919,920,921 3402/m.12/3 DAVA VE KARAR : Taraflar arasındaki "Zilyetlik şerhinin terkini" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Aliağa Asliye Hukuk
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1995_1_1004.php - 20.1kb

17. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
taşımayan haklar üzerinde zilyetlik olmaz. Zilyetliğin tanımında da görüleceği gibi, bir şeyin bulunması ve ayrıca o şey üzerinde fiili hakimiyetin kurulması gerekir. Dayanılan zilyetlik mülkiyetin karinesi değil, esasta bir hak olduğundan;
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_IBK_1996_4.php - 29.0kb

18. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
isbatı gereklidir. Zilyetlik olayları maddi olaylardandır. Maddi olaylar ancak tanık ve benzeri delillerle ispat edilebilirler. Mahkemece Zilyetlik araştırmasında bilirkişinin verdiği bilgi ile yetinerek hüküm vermiştir. HUMK.nun 275.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Hukuk_Dairesi_1997-2356.php - 22.5kb

19. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
karşı çıktığına göre zilyetlik hakkında niza doğmuştur. Bu itibarla, önceki kararda açıklanan 1971 yılında başlayan zilyetlik o davanın karar tarihinde kesilmiştir. Kararın kesinleştiği tarihden itibaren yeniden 20 yıllık bir zilyetlik
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Hukuk_Dairesi_1995-4585.php - 17.3kb

20. [18.99%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tapulama tesbit tarihinde zilyetlikle mülk edinme koşullarının oluşması halinde taşınmazın adına tesbit ve tescil edileceği kuşkusuz bulunduğuna göre ayrıca zilyetlik şerhi verilmesi için bir nedende bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmazın
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1995_1004.php - 19.9kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru