İçtihat Arama - Emsal Yargıtay içtihatları - Danıştay içtihatları - İçtihatı birleştirme kararları - Anayasa Mahkemesi Kararları

Hukuki.net Anasayfa | İçtihat Arama | Mevuzat | Hukuk Forum | Aranan Kararlar


Arama Sonucunda 1 - 20 ve 349 Bulundu. (0.02 seconds)

1. [100.00%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
bölüm olarak tanzim edilen "Beyanlar" ise, gerek tescillerden, gerekse şerhlerden farklıdır. Kütüğün Beyanlar hanesine işlenen bir kayıt, kural olarak ne bir ayni hak ihdas eder; ne de şahsi bir hakkı kuvvetlendirmeye yarar. Beyanların fonksiyonu,
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_IBK_1994_1.php - 50.5kb

2. [72.07%] Hukuki Mevzuat - Boşanma davası - Tanıklarının sözlerinin yasada yer alan te...
ÖZET: Boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, müşterek hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı yasada yer alan
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2197 - 32.5kb

3. [44.13%] Ictihat Bolumu;YARGITAY Hukuk Genel Kurulu
Muhdesat, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilir. MK.nun 919 ve 920. maddelerinde belirtilen şahsi ve ayni hakların şerh ve tescili niteliğinde değildir. beyanların işlevi eylemli ve hukuki durumu göstermek, aleniyet ve kanıtlama
http://www.hukuki.net/ictihat/9116-311_hgk.asp - 47.7kb

4. [20.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
yazılı sözleşme ile kütüğün beyanlar hanesindeki Seher hakkını devrealdığını ileri sürdüğünden ve bu devre Seher mirasçıları tarafından karşı konulmadığından, kütüğün beyanlar hanesindeki tüm hakkın davacı Mehmet Cemal'e geçtiğinin 07.09.1998
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_14_Hukuk_Dairesi_2005-2345.php - 17.3kb

5. [20.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir." Sözü edilen maddenin gerekçesinde açıklandığı ve kararlılık kazanan yargısal içtihatlarda benimsendiği gibi, muhdesatın beyanlar hanesine şerh edilmesi bir tesbit hükmü niteliğindedir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2000_20_1010.php - 20.9kb

6. [20.67%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tutanağın ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir." Sözü edilen maddenin gerekçesinde açıklandığı ve kararlılık kazanan yargısal içtihatlarda benimsendiği gibi, muhdesatın beyanlar hanesine şerh edilmesi bir tesbit hükmü niteliğindedir.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_2000_20_101.php - 21.6kb

7. [18.44%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
A. P. 'e ait Olduğu kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmiştir. Davacı Hazine ise beyanlar hanesindeki şerhin kaldırılması ile davalının elatmasının önlenmesini istediğinden tutanak bu yönden kesinleşmemiştir. Kesinleşmeyen tutanaklara ilişkin tüm
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_16_Hukuk_Dairesi_1999-3365.php - 18.0kb

8. [18.44%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
ilgili tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilecek hak ve bilgilerin neler olduğu Medeni Yasada açıkça belirtilmiş ise de aynı yasanın 910/2.maddesinin açık hükmü ve tapu sicil Tüzüğü ile ilgili özel yasalarda açıkça öngörülen hususlar
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1994_17_403.php - 25.6kb

9. [16.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
maksadıyla tapu kaydının beyanlar ve şerhler hanesinde gösterilmesini öngörmüştür. bu doğrultuda olmak üzere, her iki Kanunun 37. maddelerinde; (Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu hükümlerine göre Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunup kamu
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1996_1_834.php - 29.0kb

10. [16.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
oğlu Ali adına, tutanağın beyanlar hanesinde gösterilmiş, davacı tutanağın beyanlar hanesinde gösterilen ağaçlardan gayrı taşınmaz üzerinde 21 adet daha Palamut ağacını dava konusu yapmış olup, zemine yönelik herhangi bir davası bulunmamaktadır.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_7_Hukuk_Dairesi_1995-5481.php - 18.1kb

11. [16.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tutanakta ve kütüğün beyanlar hanesinde gösterilir..." hükmünü getirmiştir. Bu tarihlerde imar-ihya ile taşınmaz edinme imkanı olmadığı için yasakoyucu kişilerin bu şekilde yapmış oldukları çalışmaları değerlendirmek, ilerde çıkması
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_1_Hukuk_Dairesi_1994-15258.php - 26.8kb

12. [16.20%] Hukuki Mevzuat - 6102 Nolu Türk Ticaret Kanunu
veya miktarı hakkında beyanları içerip de taşıyan, bu beyanların fiilen teslim alınan veya yükleme konişmentosu düzenlenmiş olması hâlinde, fiilen yüklenen eşyayı doğru ve tam olarak göstermediğini biliyor veya gösterdiğinden haklı
http://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=3949 - 1,075.8kb

13. [16.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
MUHTESAT'IN KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ ÖZET Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanuna göre; tasarruf edenlerin adlarının kütüğün BEYANLAR hanesinde gösterilmesi için ilgilinin orman köyü
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_16_Hukuk_Dairesi_1999-737.php - 17.8kb

14. [16.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
adına tapuya tescil edilmiş, beyanlar hanesinde "Iş bu parsel Mustafa ile Ayşe kullanımındadır" denilmiştir. Davacı.. beyanlar hanesindeki davalı Mustafa'ya ait şerhin kaldırılarak tamamında kendisinin zilyet olduğunun tesciline karar verilmesini
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_8_Hukuk_Dairesi_2003-7115.php - 17.1kb

15. [16.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
taşınmazdaki zilyedin beyanlar hanesinde gösterilmesi ile ilgili hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Anılan kanunlardaki hükümler köy sınırları içinde bulunan taşınmazlar hakkında uygulanır. Bu itibarla tespit sırasında taşınmazlarda
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_7_Hukuk_Dairesi_1999-2063.php - 17.5kb

16. [16.20%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
TESCİL TAPU KÜTÜĞÜNÜN BEYANLAR HANESİNE BELİRTME (Şerh) VERİLMESİ KAYIT TERKİNİ KARAR ÖZETİ: Tapuda yapılan ilk temlikin sahtecilik yolu ile gerçekleştirildiği ve görevlilerin görevi ihmal suçundan mahkum oldukları
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1999_1_222.php - 34.5kb

17. [13.69%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
tesbit edilmiş, tutanağın beyanlar hanesinde taşınmaz üzerinde bulunan fıstık ağaçlarının davalılar Abdurrahman ve Mehmet Yıldırım'a ait olduğu gösterilrniştir. Davacı Hazine, tutanağın beyanlar hanesindeki meşruhatın iptali için dava açmıştır.
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_Hukuk_Genel_Kurulu_1994_16_450.php - 18.5kb

18. [13.69%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
TESBİTi TASARRUF EDENİN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLME KOŞULLARI ÖZET : Orman rejimi dışına çıkartılan taşınmazın kadastro tesbiti sırasında tasarruf eden kişinin BEYANLAR hanesinde gösterilebilmesi için, öncelikle taşınmazın köy
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_17_Hukuk_Dairesi_1999-5287.php - 19.7kb

19. [13.69%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
İLAN SÜRESİNCE AÇILMASI BEYANLAR HANESİNDEKİ ŞERHİN İPTALİ KADASTRO MAHKEMELERİNİN GÖREVİ Karar Özeti: Kadastro tesbitine karşı 30 günlük askı ilan süresi içinde açılan ve tutanağın BEYANLAR hanesinde gösterilen şerhe yönelik
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_7_Hukuk_Dairesi_2000-4104.php - 16.3kb

20. [13.69%] İçtihat hukuku (Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay kararları)
MUHDESATIN KÜTÜĞÜN BEYANLAR HANESİNDE GÖSTERİLMESİ İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET KARAR ÖZETİ: Muhdesatın kütüğün BEYANLAR hanesinde gösterilebilmesi için, arzın sahibinden başkasına ait olması gerekir. Miras bırakanın 1928
http://www.hukuki.net/ictihat/Yargitay_16_Hukuk_Dairesi_1994-5771.php - 17.4kb

Bulunan Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ileri
Arama terimleri
EN SIK ARANAN KONULAR
En fazla arama yapilan Hukuksal Terimler :
1121 1121  sakatlık raporu icra Mahkemesi icra ceza Mahkemesi  1-hukuk dairesi 4 ci hukuk dairesi 5 ci hukuk dairesi hukuk dairesi icra ceza Mahkemesi kamula kamulaştırma ortaklıkların bozulması uyusturucu madde bozulmasi uyuşturucu madde bozulması ticari ortaklığın ortaklıkların bozulması irtifak hakkı kamulaştırma bedel tespiti beyanlar gayri resmi iş ortaklık gayri resmi ortaklık asli zilyetlik faturasız intifa hakkının zamanaşımı ile kurulması çalıntı senet feri zilyetlik hükmen zilyet senet açık senet ak senet Bekçi kaçak sundurma kamu yararı irtifak hakkı Kapıcı kıdem tazminatı kör cephe teminat senet zilyetlik zimmet zimmet banka açık senet çocuk icrası mal kaçırma mal karma mala zarar verme muaccel alacak dürüstlük dürüstlük eşin
Telif hakları:  Hukuki NET  İçtihatlar  Hukuk Forum


hukuki net logo

Içtihat Arşivi  Içtihat Arama Motoru