Kategoriler: İnternet Medyası

YENİ CHP’DEN, İRTİCAİ FAALİYET NEDENİYLE TSK’DAN ATILANLARA MÜJDE…

Kılıçdaroğlu ile birlikte politikalarından önemli değişiklikler yaşanan CHP’den Türk Silahlı Kuvvetleri’nden atılan askerler için ilginç bir girişim de geldi. CHP’li Rasim Çakır’ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa teklifi, 28 Şubat sürecinde ‘irticai faaliyetleri nedeniyle’ TSK’dan re’sen emekli edilen askerleri de kapsıyor.AKP BİLE YAPAMAMIŞTI…

Teklif sahibi CHP milletvekili Rasim Çakır ile CHP Grup Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, dün TBMM’de düzenledikleri basın toplantısında 1971 ve 1980 darbe dönemleri ve 28 Şubat 1997 süreçlerinde yargı denetimine kapalı YAŞ kararları ile TSK’dan re’sen emekli edilen subay, astsubay ve askeri memurun özlük haklarını yeniden düzenleyen kanun teklifi hakkında bilgi verdi. Hamzaçebi, Anayasa değişikliği ile Yüksek Askeri Şura kararlarının yargı denetimine açıldığını anımsatarak şunları söyledi:

Özlük hakları iade edilecek

“Kararın yürürlüğe girmesi nedeniyle TSK ile ilişiği kesilmiş, re’sen emekli edilmiş olan silahlı kuvvetlerinin eski mensuplarının haklarının iadesi sorunu gelmektedir. O nedenle Rasim Çakır arkadaşımız bir kanun teklifi verdi. 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi, 12 Mart darbesi gibi darbelerle ve bu süreci izleyen dönemlerde YAŞ kararlarıyla ya da üçlü kararnameyle TSK’dan re’sen emekli edilen, TSK ilişiği kesilen personelin emsallerinin sahip olduğu derece ve unvanlar dikkate alınarak onların sahip olduğu özlük haklarına sahip olması gerekir.”

Askeri öğrencileri da kapsıyor

Teklif, 12 Mart 1971-26 Ocak 1974 tarihleri arasında resen emekliye sevk edilen, 12 Eylül 1980 darbenin ardından üçlü kararname ile resen emekli edilmiş ve 28 Şubat 1997’den, 23 Eylül 2010 tarihleri arasında YAŞ kararıyla resen emekli edilmiş subay ve astsubaylar ile, aynı tarihler arasında aynı gerekçelerle askeri okullardan ilişiği kesilen askeri öğrencileri kapsıyor.

‘Emekli maaşının 36 katı tazminat ödensin’

Teklife göre, TSK ile ilişiği kesilenlere emekli aylığı bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, emsallerinin statüsüne intibakları yapılacak. Bunlar emsallerinin hizmet süresi ile unvan, rütbe, derece ve kademesi üzerinden emekliliğini hak etmiş sayılacak.

Bu kanun kapsamına giren kamu personelinden emeklilik hakkını kazanmadan veya yaş haddini doldurmadan vefat edenlerin dul ve yetimlerine emeklilik hakkını kazanıp kazanmadığına bakılmaksızın emeklilik aylığı bağlanacak.

Aynı dönemlerde ve aynı gerekçelerle askeri okullardan ilişiği kesilen askeri öğrencilerin ödemiş oldukları tazminat tutarları yasal faiziyle birlikte ilgiliye veya mirasçılarına ödenecek. Ayrıca intibakı yapılanlara intibakının yapıldığı emekli maaşının 36 aylık tutarı tazminat olarak bir defada defaten ödenecek. İntibakı yapılan personel sağlık hizmetlerinden intibakının yapıldığı derece ve kademe üzerinden yararlanacak.

Kaynak: VATAN

Orijinal haber kaynağı için; İlk Kurşun Gazetesi

Benzer haberler: