Kategoriler: İnternet Medyası

Yargıtay, istifa ederek rakip firmaya geçen işçinin tazminat almasını engelledi! – GÜNDEM – İçtihat Haberleri


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bursa’da fabrika işçisi elektrik ustası olarak 6 yıldır çalışıyordu. Sigorta primlerinin düşük yatırıldığını öğrenen ve aynı zamanda alacaklarının tahsilini yapan işçi, tek taraflı iş akdini feshetti ve istifa ederek İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Sigortasındaki primlerin asgari ücret üzerinden yatırıldığını, bordrolarının ise yine asgari ücretten düzenlendiğini fark eden işçi, çalışmalarının da SGK’ya geç bildirimle gittiğini ve eksik ödeme yapıldığını öne sürerek iş yerine dava açtı. Dava dilekçesinde maaşının asgari ücret kısmının banka hesabına yatırıldığını, kalan kısmının da elden ödendiğini belirten işçi, maaşının hem eksik hem de düzensiz ödendiğini, fazla mesailerinin ve rsmi tatil çalışma karlıklarını alamadığını ifade etti ve bu nedenlerden dolayı iş akdini haklı olarak feshettiğini dile getirdi. Davalı taraftan kıdem tazminatını, fazla çalışma ücretini ve diğer alacaklarını talep eden işçinin dosyası mahkeme tarafından kabul edildi. Karar davalı şirket tarafından temyize gönderildi ve dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne gitti.

Yargıtay’dan emsal değeri taşıyan karar!

Dava dosyasını incelen Yargıtay emsal değeri taşıyan bir karara imza attı ve başka bir iş yerine geçmek için iş yerini bahane ettiğini değerlendirdiği işçinin tazminat almamasına hükmetti.

Yargıtay’ın kararında şu ifadeler kullanıldı;

Somut uyuşmazlık çerçevesinde davacının el yazısıyla yazdığı istifa dilekçesinde ‘Kendi gönül rızamla istifa ediyorum. Kıdem tazminatım haricinde yasal hiçbir alacağım yoktur.’ dediği, bu ifadelerle iş yerinden ayrıldığı, dosyasında bulunan iş başvuru formuyla birlikte davacı tarafın aynı sektörde faaliyetleri olan başka bir firmaya iş başvurus yaptığı ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne de form niteliğinde başvuru kabulü ile ilgili bir belgenin olduğu anlaşılmıştır. Davacının ay sonu yeni işine başlayacağına dair bir taahhüdün bulunduğu görürlürken davacı tarafın istifa etmesi sonrasında noter aracılığı ile gönderdiği ihtarnamesinde işçilik alacaklarının ödenmesiyle birlikte iş akdini haklı sebeplere dayanarak feshettiğini bildirmişse de başka bir iş yerinde çalışabilmek adına kendi isteğiyle iş yerinden istifa ettiği gerçeği görülmüştür. Bu kapsamda davacının kıdem tazminatının reddi gerekli olup yazılı gerekçedeki kabulü hatalı kabul edildiği ve bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu konuda vermiş olduğu kararının bozulmasına ise oy birliğiyle karar verilmiştir.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Orijinal haber kaynağı için; İçtihat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: