Kategoriler: Resmi Makamlar

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)” Projesi-Yeşil Mutabakat Çalışmaları

Avrupa Birliği’nin sağladığı mali destekle, Birliğimiz ve “Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği” (EUROCHAMBRES) işbirliğinde yürütülmekte olan “Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu (TEBD)” projesi kapsamında, “Türkiye Yeşil Mutabakat Çalışmaları: Kamu- Özel Sektör Diyaloğu için Rehber” konulu bir rapor hazırlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, Odalarımız işbirliğinde bu alanlarda çalışan firmalarımızı bir araya getiren KOBİ çalıştayları düzenlenmesi planlanmaktadır. KOBİ Çalıştaylarına ilişkin planlanan takvim, “Çalıştay Kabul Dokümanı (Letter of Confirmation)” ve “Odanız irtibat kişisi iletişim bilgileri dokümanı” sağ taraftaki linkte yer almaktadır.

Orijinal haber kaynağı için; TOBB Manşet Haberleri

Benzer haberler: