YÖNETMELİĞİNDE

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de…

01 Ocak 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 3/9/2015 tarihli ve…

01 Ocak 2023

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

30 Aralık 2022

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

29 Aralık 2022

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer…

29 Aralık 2022

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

29 Aralık 2022

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

29 Aralık 2022

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Medya ve İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden: ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ MEDYA VE İLETİŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK…

24 Aralık 2022

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 5/2/2008 tarihli ve 26778…

23 Aralık 2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ…

20 Aralık 2022

Giresun Üniversitesi Karadeniz Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik

Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ TURİZM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 18/4/2019 tarihli ve…

20 Aralık 2022

Adıyaman Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 27/7/2014 tarihli…

19 Aralık 2022

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509…

17 Aralık 2022

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından: SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 31/12/2004 tarihli ve 25687…

17 Aralık 2022

İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

İzmir Ekonomi Üniversitesinden: İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 9/10/2017 tarihli ve 30205…

12 Aralık 2022

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî…

11 Aralık 2022

TED Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik

TED Üniversitesinden: TED ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 29/11/2020 tarihli ve 31319 sayılı Resmî Gazete’de…

08 Aralık 2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE…

08 Aralık 2022