usul

Avukatların Sigorta Tahkimde Bilirkişilik Yapamayacaklarına İlişkin Usul Ve Esasları İptal Eden Danıştay Kararı Onandı

Danıştay 10. Dairesi’nin 13.10.2021 gün ve 2016/13780 E. 2021/4716 K. no’lu kararı ile işlem iptal edilmişti. Bu kararı temyiz eden…

17 Kasım 2022

Spor Kulüplerinin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Gençlik ve Spor Bakanlığından: SPOR KULÜPLERİNİN GENEL KURUL VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA…

10 Kasım 2022

İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Adalet Bakanlığından: İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç…

08 Kasım 2022

2023 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

Hazine ve Maliye Bakanlığından: 2023 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ…

05 Kasım 2022

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul esasları düzenleyen TCMB-İHRACAT GENELGESİ GÜNCELLENDİ (1/11/2022)

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen TCMB İhracat Genelgesinde İhracat bedelinin tespiti başlıklı10 uncu maddesinde yapılan değişiklikle;…

04 Kasım 2022

Yaşam Hakkının Maddi ve Usul Boyutunun İhlal Edilmediği

Olaylar PKK terör örgütü özellikle 2015 yılından itibaren yaşanan konjonktür ile ilgili gelişmelere bağlı olarak şehir savaşı stratejisini hayata geçirmiştir.…

04 Kasım 2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU MESLEK PERSONELİNİN YARIŞMA, YETKİ VE YETERLİK SINAVLARI İLE ÇALIŞMA USUL…

30 Ekim 2022

MEDENİ USUL HUKUKUNDA FİİLİ KARİNELER VE İSPAT HUKUKUNA ETKİLERİ

ÖZET Karineler, bilinen bir durumdan bilinmeyen bir durum hakkında çıkarsama yapmaya yarayan belirti ve ipuçlarıdır. Karineler bu özellikleriyle ispat hukukunun…

27 Ekim 2022

Türkiye Ulusal Ajansı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından: TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri…

20 Ekim 2022

Gençlik ve Spor Bakanlığı Hazırlık ve Düzenleme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Gençlik ve Spor Bakanlığından: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI HAZIRLIK VE DÜZENLEME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM…

09 Ekim 2022

Hekim Birliği Sendikası usul hükümleri uygulanmadığı için HSK'ya başvurdu

Başvuru dilekçesinde, tamamı "Yürütmenin Durdurulması" İstemli olan Geçici Görevlendirme ve Disiplin Cezaları'nın İptali talepli ikame edilen Derdest Davalar'ın İncelenmesi ve Değerlendirmesinde(n), Usul…

01 Ekim 2022

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: BANKALARCA TİCARİ MÜŞTERİLERDEN ALINABİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2020/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR…

23 Eylül 2022

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA…

17 Eylül 2022

Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Gençlik ve Spor Bakanlığından: SPOR KULÜPLERİNİN BİRLEŞMESİ VE MAL VARLIĞI DEVRİ YAPMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM…

15 Eylül 2022

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK MÜHRE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1-…

15 Eylül 2022

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Sağlık Bakanlığından: YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE ACİL SERVİS HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE…

14 Eylül 2022

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİ PLANLAMA VE ÇOCUK BAKIM KURULUŞLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ…

07 Eylül 2022

Yükseköğretim Kurumlarına Ait Birimlerde Görevli Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AİT BİRİMLERDE GÖREVLİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR NEDENİYLE YAPILACAK HUKUKİ YARDIMIN USUL VE ESASLARI…

31 Ağustos 2022