Browsing posts tagged: Taslağı
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı

Konu: Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en detaylar...

Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı (Revize)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından revize edilen “Sıfır Atık Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; TOBB Manşet detaylar...

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile ilgili Değişiklik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Katı Yakıtlı Kısıtlı Mekân Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Katı Yakıtlı Kısıtlı Mekân Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Katı Yakıt Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Katı Yakıt Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Yönetmeliği Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sıfır Atık Yönetmeliği Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; TOBB Manşet detaylar...

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Çevre Etiket Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Çevre Etiket Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; TOBB Manşet detaylar...

Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Belirli Boya, Vernik ve Araç Yenileme Ürünlerinde Kullanılan Toplam Uçucu Organik Bileşik İçeriğinin Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Belirli Boya, Vernik ve Araç Yenileme Ürünlerinde Kullanılan Toplam Uçucu Organik Bileşik İçeriğinin Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı detaylar...

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ Taslağı” görüşlere açılmıştır.

Orijinal haber kaynağı için; detaylar...

Nihat Genç: Meral Akşener’in partisinin taslağı Amerikancı
Nihat Genç: Meral Akşener’in partisinin taslağı Amerikancı

Ulusal Kanal’da yayınlanan Nihat Genç ile Veryansın programında Erdem Atay’ın sorularını detaylar...