Posted in Yeni Kanunlar

14 Temmuz 2020 Tarihli ve 31185 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– 17/4/2020 Tarihli ve 2423 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yürürlüğe Konulan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”da Değişiklik Yapılmasına İlişkin…

devam... 14 Temmuz 2020 Tarihli ve 31185 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

13 Temmuz 2020 Tarihli ve 31184 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği –– Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi…

devam... 13 Temmuz 2020 Tarihli ve 31184 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

12 Temmuz 2020 Tarihli ve 31183 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Atılım Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde…

devam... 12 Temmuz 2020 Tarihli ve 31183 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

11 Temmuz 2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vize Muafiyetine Dair…

devam... 11 Temmuz 2020 Tarihli ve 31182 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

10 Temmuz 2020 Tarihli ve 31181 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/352, 353, 354, 355, 356, 357) YÖNETMELİKLER –– Kültür ve Turizm…

devam... 10 Temmuz 2020 Tarihli ve 31181 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

09 Temmuz 2020 Tarihli ve 31180 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARLARI 1246 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Tekirdağ Milletvekili Mustafa ŞENTOP’un Seçildiğine Dair Karar 1247 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri…

devam... 09 Temmuz 2020 Tarihli ve 31180 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

08 Temmuz 2020 Tarihli ve 31179 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARI –– Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Bazı Kadroların İhdas Edilmesi Hakkında Karar (Karar: 2020/339)…

devam... 08 Temmuz 2020 Tarihli ve 31179 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

07 Temmuz 2020 Tarihli ve 31178 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334,…

devam... 07 Temmuz 2020 Tarihli ve 31178 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

06 Temmuz 2020 Tarihli ve 31177 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği…

devam... 06 Temmuz 2020 Tarihli ve 31177 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

05 Temmuz 2020 Tarihli ve 31176 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği –– Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Bolu Abant İzzet…

devam... 05 Temmuz 2020 Tarihli ve 31176 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

04 Temmuz 2020 Tarihli ve 31175 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel…

devam... 04 Temmuz 2020 Tarihli ve 31175 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Gazeteler

03/07/2020 Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu

03/07/2020 Tarihli Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcısı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarına İlişkin Kura Kararnamesi Sonucu Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... 03/07/2020 Tarihli Kura Kararnamesi Sonucu
Posted in Yeni Kanunlar

03 Temmuz 2020 Tarihli ve 31174 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1245 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile…

devam... 03 Temmuz 2020 Tarihli ve 31174 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar…

devam... 02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

01 Temmuz 2020 Tarihli ve 31172 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7248 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten…

devam... 01 Temmuz 2020 Tarihli ve 31172 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703) –– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul…

devam... 30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

29 Haziran 2020 Tarihli ve 31170 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E:…

devam... 29 Haziran 2020 Tarihli ve 31170 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık…

devam... 28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete