Seri

Londra’da bir polis memuru seri tecavüzcü olduğunu itiraf etti

Londra Emniyet Teşkilatı'na mensup üst düzey bir polis memuru kadınlara yönelik en az 49 cinsel taciz suçu işlediğini itiraf etti.…

16 Ocak 2023

SERİ MUHAKEME KAPSAMINDAKİ SUÇLAR

CMK’nın 250. maddesine göre, Türk Ceza Kanun’unda yer alan; 1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra)…

26 Aralık 2022

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) (17.12.2022 t. 32046 s. R.G.)

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde…

19 Aralık 2022

Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 7)

Türkiye ve İsviçre menşeli girdilerin GTS ülkelerinde kümülasyonunun yürürlüğe girişine ilişkin hükümler Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:…

05 Aralık 2022

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ Ceza adalet sisteminde seri muhakeme usulünün tercih sebebi, belli suç tipleri açısından soruşturmanın ve yargılamanın…

22 Kasım 2022

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 311)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:…

30 Ekim 2022

KOVUŞTURMA EVRESİNE GEÇİLMİŞ HÜKME BAĞLANMIŞ DOSYALARDA SERİ MUHAKEME

KOVUŞTURMA EVRESİNE GEÇİLMİŞ HÜKME BAĞLANMIŞ DOSYALARDA SERİ MUHAKEME 7188 sayılı Kanunun geçici 5. maddesinin 1-d bendinde yer alan “01.01.2020 tarihi…

16 Ekim 2022

Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Yönetmeliği

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan: AŞI VE İMMUN SERUMLAR HAKKINDA SERİ SERBEST BIRAKMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç…

30 Eylül 2022

AYM'nin Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İptal Kararı

Prof. Dr. Ersan Şen Av. Buğra Şahin AYM’nin Seri Muhakeme Usulüne İlişkin İptal Kararı I. Anayasa Mahkemesi’nin 21.04.2022 tarihli, 2020/87…

08 Ağustos 2022

SERİ DAVALARIN İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞININ BİR TÜRÜ OLMASI – SERİ DAVALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2019/22-337 K. 2021/1571 T. 2.12.2021 İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Mahkemece Dava Sonunda Diğer…

14 Temmuz 2022

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:…

09 Temmuz 2022

Biden: ABD’de seri numarasız ‘hayalat silahlar’ın satışını yasaklıyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, sabıka soruşturması olmadan ve seri numarasız satılan silahların satışını yasaklayacaklarını açıkladı. ABD'de bu silahlar, "hayalet silah"…

12 Nisan 2022

Seri muhakeme ve basit yargılama usulleriyle 274 bin dosya karara bağlandı

Adalet Bakanlığınca yargılamaların sadeleştirilmesi ve hızlandırılması hedefi doğrultusunda ülke genelinde 1 Ocak 2020’den itibaren uygulanmaya başlanan seri muhakeme ve basit…

07 Ocak 2022

TURKOVAC acil kullanım onayı aldı: Seri üretim başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması törenine video konferans yöntemi ile…

22 Aralık 2021

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldüren seri katil köylüler tarafından dövülerek öldürüldü!

Kenya'da 10'dan fazla çocuğu öldürdüğünü itiraf eden bir seri katil, tutulduğu polis karakolundan firar etti. Ardından kaçtığı bir kasabada yakalanan…

15 Ekim 2021

Seri muhakeme ve basit yargılama usulleriyle 300 binden fazla dosya çözüme kavuştu!

Adalet Bakanlığı tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesinin, yargılamaların sadeleştirilmesi ve hızlandırılması hedefi doğrultusunda uygulamaya başlanın seri muhakeme ve basit yargılama…

30 Eylül 2021

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:252)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:315) Hazırlandı

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergisinden mahsubu ve kalan kısmın iadesi, geçici verginin mahsup…

30 Haziran 2021

Seri katilin evinden 3 bin 787 adet insan kemiği çıktı! Öldürüp yemiş…

Meksikada 34 yaşındaki Reyno Gonzalez Amador’un kaybolmasının ardından Meksika polisi, 72 yaşındaki şüpheli Andres N. hakkında soruşturma başlatmıştı. EVDEN ÇIKANLAR…

15 Haziran 2021