Sayılı

28 Eylül 2022 Tarihli ve 31967 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA…

28 Eylül 2022

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU'NUN 2021/1187 SAYILI KARARI

I. Şikayetin Özeti Veri sorumlusu şirketin eski çalışanı olan ilgili kişinin, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’na (“Kurum”) intikal eden şikâyetinde özetle; -…

27 Eylül 2022

27 Eylül 2022 Tarihli ve 31966 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2015 Yılı Türkiye İçin Yıllık…

27 Eylül 2022

26 Eylül 2022 Tarihli ve 31965 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Necmettin Erbakan Üniversitesi Ön Lisans…

26 Eylül 2022

25 Eylül 2022 Tarihli ve 31964 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– İstanbul Galata Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…

25 Eylül 2022

24 Eylül 2022 Tarihli ve 31963 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İlaç ve Biyolojik Ürünlerin…

24 Eylül 2022

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda İptal Edilen Hükümler

Prof. Dr. Ersan Şen Stj. Av. Berra Berçik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda İptal Edilen Hükümler I. Giriş Anayasa Mahkemesi, 20.09.2022…

24 Eylül 2022

GÖZDEN KAÇAN BİR HÜKÜM: VERGİ VE CEZA İHBARNAMESİ TEBLİĞ EDİLEN MÜKELLEFLERİN 7326 SAYILI KANUN 4.MADDESİ KAPSAMINDA 30 GÜN İÇERİSİNDE AF YASASI HÜKMÜNDEN HER ZAMAN YARARLANABİLİR

Bilindiği gibi, 7326 sayılı kanunun 4.maddesi hükmü 30.09.2021 tarihinden sonrada yapılabilecek cezalı tarhiyatlarda işlerliğini sürdürmektedir. Örneğin, yasanın kapsadığı 2016 ila…

23 Eylül 2022

23 Eylül 2022 Tarihli ve 31962 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 21/09/2022 Tarihli ve 2022/2261…

23 Eylül 2022

22 Eylül 2022 Tarihli ve 31961 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ ––…

22 Eylül 2022

21 Eylül 2022 Tarihli ve 31960 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği –– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulları…

21 Eylül 2022

20 Eylül 2022 Tarihli ve 31959 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ––…

20 Eylül 2022

19 Eylül 2022 Tarihli ve 31958 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair…

19 Eylül 2022

18 Eylül 2022 Tarihli ve 31957 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği –– Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim…

18 Eylül 2022

17 Eylül 2022 Tarihli ve 31956 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği –– Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek…

17 Eylül 2022

16 Eylül 2022 Tarihli ve 31955 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6085) ––…

16 Eylül 2022

14 Eylül 2022 Tarihli ve 31953 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İstanbul İhtisas Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6028) –– Kocaeli…

14 Eylül 2022

13 Eylül 2022 Tarihli ve 31952 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Tarım ve Orman Bakanlığı Disiplin…

13 Eylül 2022