Posted in Yeni Kanunlar

06 Temmuz 2020 Tarihli ve 31177 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Atılım Üniversitesi Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Hakkari Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği…

devam... 06 Temmuz 2020 Tarihli ve 31177 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

05 Temmuz 2020 Tarihli ve 31176 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu İhale Yönetmeliği –– Beykent Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– Bolu Abant İzzet…

devam... 05 Temmuz 2020 Tarihli ve 31176 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

04 Temmuz 2020 Tarihli ve 31175 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kent, Çevre ve Yerel…

devam... 04 Temmuz 2020 Tarihli ve 31175 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

03 Temmuz 2020 Tarihli ve 31174 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ TBMM KARARI 1245 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile…

devam... 03 Temmuz 2020 Tarihli ve 31174 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar…

devam... 02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

01 Temmuz 2020 Tarihli ve 31172 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7248 1924 Tarih ve 491 Sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun Bazı Hükümlerinin Kaldırılması ve Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Geçici Kanunun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten…

devam... 01 Temmuz 2020 Tarihli ve 31172 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2703) –– Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul…

devam... 30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

29 Haziran 2020 Tarihli ve 31170 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI –– Anayasa Mahkemesinin 21/5/2020 Tarihli ve E:…

devam... 29 Haziran 2020 Tarihli ve 31170 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Bölge Ofisi Vasıtasıyla Dünya Sağlık Örgütü Arasında İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık…

devam... 28 Haziran 2020 Tarihli ve 31169 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

27 Haziran 2020 Tarihli ve 31168 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Burdur Mehmet…

devam... 27 Haziran 2020 Tarihli ve 31168 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7247 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Filistin…

devam... 26 Haziran 2020 Tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

25 Haziran 2020 Tarihli ve 31166 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik KURUL KARARLARI…

devam... 25 Haziran 2020 Tarihli ve 31166 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

24 Haziran 2020 Tarihli ve 31165 Sayılı Resmi Gazete

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7246 Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar…

devam... 24 Haziran 2020 Tarihli ve 31165 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

23 Haziran 2020 Tarihli ve 31164 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Akdeniz Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ––…

devam... 23 Haziran 2020 Tarihli ve 31164 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

22 Haziran 2020 Tarihli ve 31163 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik –– İnönü Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi…

devam... 22 Haziran 2020 Tarihli ve 31163 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

21 Haziran 2020 Tarihli ve 31162 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Çankaya Üniversitesi İhale Yönetmeliği –– Erciyes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Haliç Üniversitesi…

devam... 21 Haziran 2020 Tarihli ve 31162 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

20 Haziran 2020 Tarihli ve 31161 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde…

devam... 20 Haziran 2020 Tarihli ve 31161 Sayılı Resmi Gazete
Posted in Yeni Kanunlar

19 Haziran 2020 Tarihli ve 31160 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararları YÖNETMELİKLER –– Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…

devam... 19 Haziran 2020 Tarihli ve 31160 Sayılı Resmi Gazete