resmi

07 Aralık 2022 Tarihli ve 32036 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik –– Perakende Ticarette Uygulanacak…

07 Aralık 2022

06 Aralık 2022 Tarihli ve 32035 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli…

06 Aralık 2022

05 Aralık 2022 Tarihli ve 32034 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…

05 Aralık 2022

04 Aralık 2022 Tarihli ve 32033 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik –– İstinye…

04 Aralık 2022

03 Aralık 2022 Tarihli ve 32032 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI –– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/626, 627, 628) GENELGE –– Devlet…

03 Aralık 2022

02 Aralık 2022 Tarihli ve 32031 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞ ––…

02 Aralık 2022

01 Aralık 2022 Tarihli ve 32030 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– Nükleer Tesislerde Organizasyon Yapısı ve Personel Yönetmeliği KARAR –– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/4)…

01 Aralık 2022

30 Kasım 2022 Tarihli ve 32029 Sayılı Resmî Gazete –

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7422 Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI…

30 Kasım 2022

29 Kasım 2022 Tarihli ve 32028 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri ile Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri Yönetmeliği ––…

29 Kasım 2022

28 Kasım 2022 Tarihli ve 32027 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği –– Hacettepe Üniversitesi Tıp…

28 Kasım 2022

27 Kasım 2022 Tarihli ve 32026 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ––…

27 Kasım 2022

26 Kasım 2022 Tarihli ve 32025 Sayılı Resmî Gazete –

YASAMA BÖLÜMÜ KANUN 7421 Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER ––…

26 Kasım 2022

25 Kasım 2022 Tarihli ve 32024 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen 2018 Yılı Türkiye İçin Yıllık…

25 Kasım 2022

24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMA –– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Nisan 2022…

24 Kasım 2022

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor. Orijinal haber…

24 Kasım 2022

23 Kasım 2022 Tarihli ve 32022 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ––…

23 Kasım 2022

22 Kasım 2022 Tarihli ve 32021 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK –– İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü Yönetmeliği TEBLİĞLER –– İşkolu Tespit Kararları (No: 2022/148,…

22 Kasım 2022

21 Kasım 2022 Tarihli ve 32020 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER –– Altınbaş Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği –– İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Diplomaya…

21 Kasım 2022