Olması

Depreme dayanıklı olması gereken binalar neden çöktü?

Türkiye’deki depremlerde, yeni inşa edilen binaların çökmesi öfke yarattı. BBC, ülkedeki bina güvenliği konusunda ne gibi ipuçları verdiklerini bulmak için,…

10 Şubat 2023

DEĞER KAYBININ ARACIN TRAFİK KAZASI SONUCU HASARLANIP ONARILMASINDAN SONRAKİ DEĞERİ İLE HİÇ HASARLANMAMIŞ HALDEKİ DEĞERİ ARASINDAKİ FARK OLMASI

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2021/21252 Karar Numarası: 2022/5913 Karar Tarihi: 25.03.2022 TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DEĞER KAYBI İSTEMİ…

22 Aralık 2022

Nükleobaz düzenleme: İngiltere’de ilk kez kullanılan ve lösemiye çare olması umulan kanser tedavisi

İngiltere'de lösemi hastası olan bir genç kız, "baz düzenleme" adında devrimsel bir tedavi yönteminin yardımıyla kanseri tamamen yendi. "Baz düzenleme"…

12 Aralık 2022

SİCİLDEN RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETİN İHYASI İSTEMİ – SINIRLI İHYA – İHYA DAVASINDA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YASAL HASIM OLMASI

T.C. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 14. HUKUK DAİRESİ E. 2020/804 K. 2021/834 T. 24.6.2021 SİCİLDEN RESEN TERKİN EDİLEN ŞİRKETİN İHYASI…

08 Aralık 2022

İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI TALEBİ – ÇOCUĞUN ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMASI VE ÇALIŞABİLECEK DURUMDA OLMASI

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2022/6020 Karar Numarası: 2022/6592 Karar Tarihi: 04.07.2022 İŞTİRAK NAFAKASININ KALDIRILMASI TALEBİ ÇOCUĞUN ÜNİVERSİTE…

17 Kasım 2022

KİRA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ – KİRA PARASININ GÖTÜRÜLÜP ÖDENMESİ GEREKEN BORÇLARDAN OLMASI

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/6-980 K. 2021/1302 T. 2.11.2021 KİRA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMİ (…

09 Kasım 2022

KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİBİN İPTALİ – MÜKERRER TAKİP – İSTİNAF İNCELEMESİNİN İSTİNAF SEBEPLERİYLE SINIRLI OLMASI

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2021/8538 K. 2022/1907 T. 16.2.2022 KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİBİN İPTALİ ( Şikayetçinin Mükerrer Takip…

07 Kasım 2022

İsveç Dışişleri Bakanı: YPG ile aramızda mesafe olması önemli

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinde bir radyo kanalına verdiği röportajda sorulan YPG sorusuna yanıt verirken “İsveç’le bu örgüt arasında…

05 Kasım 2022

Belirleyici Delilin Tanık Beyanı Olması ve Tanığı Sorgulama Hakkı

Prof. Dr. Ersan Şen Stj. Av. Berra Berçik Belirleyici Delilin Tanık Beyanı Olması ve Tanığı Sorgulama Hakkı I. Giriş Bu…

30 Ekim 2022

Dünyanın resmen küresel enerji krizinin içinde olması ne anlama geliyor?

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre resmen küresel enerji krizinin içindeyiz. Peki bu ne anlama geliyor? Orijinal haber kaynağı için; BBC…

30 Ekim 2022

LEKELENMEME HAKKI BAĞLAMINDA YARGILAMANIN HABERE KONU OLMASI

Konumuz kapsamında ilk olarak kişilerin lekelenmeme hakkı ve basın özgürlüğünün ne olduğuna ilişkin tanımlara bakacak olursak; Lekelenmeme hakkını, suç şüphesi…

17 Ekim 2022

ARACIN AĞIR HASARA UĞRAMASI – ARACIN PERT OLMASI

I.ARACIN AĞIR (TAM) HASARA UĞRAMASI VE/VEYA ARACIN PERT OLMASI NE DEMEKTİR? Uygulamada ister tek taraflı ister iki taraflı (iki veya…

17 Ekim 2022

USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ – ALACAKLI VE BORÇLU ADRESLERİNİN AYNI OLMASI – TEBLİĞ TARİHİNİN BELİRLENMESİ

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2021/12828 K. 2022/6219 T. 24.5.2022 USULSÜZ TEBLİGAT ŞİKAYETİ ( Tebligat Adresi Hem Alacaklı Hem…

03 Ekim 2022

Hukuk yargılamasında davanın tarafları dilekçelerinde sadece ana mevzuat isimlerini belirtmiş olması gerçek anlamda hukuki sebep gösterme yükümlülüğünün gereğini yerine getirmiş sayılır mı?

Hukuk yargılamasında davanın tarafları dilekçelerinde sadece ana mevzuat isimlerini (TMK, TBK, HMK ve sair tüm mevzuat) belirtmiş olması gerçek anlamda…

29 Eylül 2022

TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ OLMASI

Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir. Yani tacirlerin belli şartların varlığı halinde yitirdikleri defter ve…

09 Eylül 2022

UYAP KAPSAMINDAKİ BİLGİLER İLE FİZİKİ BİLGİLER ARASINDA ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA UYAP KAYITLARINA İTİBAR EDİLMELİ

T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2017/1837 E., 2017/5063 K. "İçtihat Metni" İtirazla İlgili Mahkeme Kararı Ağır Ceza Mahkemesi İtirazla İlgili…

08 Eylül 2022

HAKARET SUÇUNUN SINIRLANDIRILMAMIŞ VE BELİRLENMEMİŞ KİŞİ TOPLULUĞUNA YÖNELİK OLMASI

Hakaret suçunun mağdurunun, belirli veya belirlenebilir kişi olması zorunluluğu bulunmaktadır. Belirli ve sınırlandırılmamış kişi topluluğuna karşı söylenen sözler hakaret suçu…

30 Ağustos 2022

Enerji krizinin bu kez küresel olması dünyayı nasıl değiştiriyor?

Uygarlık tam anlamıyla küresel bir enerji krizi yaşıyor. Önümüzdeki kış aylarında bu kriz daha da derinleşecek gibi görünüyor. Orijinal haber…

16 Ağustos 2022