Olmadığı

TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU – ŞAHSİ CEZASIZLIK SEBEBİ – CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞI

T.C. YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ E. 2020/3849 K. 2022/2214 T. 22.3.2022 TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU ( Sanığın Eşya Toplama ile Uğraştığı…

23 Eylül 2022

TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT – U DÖNÜŞÜ YAPMANIN UYGUN OLMADIĞI BİR YERDE U DÖNÜŞÜ YAPARAK KAZAYA SEBEP OLMA

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2021/13431 K. 2022/8667 T. 13.6.2022 TRAFİK KAZASI SONUCU YARALANMA NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT ( İtiraz…

31 Ağustos 2022

Dönüş Kurallarına Uymayan Aracın Trafikten Altmış Gün Süreyle Men Edilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

İtiraz Konusu Kural İtiraz konusu kuralda, herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el…

08 Ağustos 2022

Petrol Satış Fiyatını Belirleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

İtiraz Konusu Kural İtiraz konusu kurallarda; nakliye giderleri, geçiş ücretleri ve ham petrolün niteliği esas alınarak petrol satış fiyatının belirlenmesi…

04 Ağustos 2022

NFT Eserlerin Fikri Mülkiyet Durumu İle Kripto Paralarla Halka Arz Ve Devrinin Mümkün Olup Olmadığı Hakkında Hukuki Değerlendirme

NFT Eserlerin Fikri Mülkiyet Durumu İle Kripto Paralarla Halka Arz Ve Devrinin Mümkün Olup Olmadığı Hakkında Hukuki Değerlendirme NFT (“Non…

01 Ağustos 2022

İşverenin Ücretsiz Çalışan Eşinin Sigortalı Sayılmayacağını Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

İtiraz Konusu Kural İtiraz konusu kurallarda, işverenin ücretsiz çalışan eşinin sigortalı sayılmayacağı öngörülmektedir. Başvuru Gerekçesi Başvuru kararında özetle; bakılan davadaki…

08 Temmuz 2022

KENDİ ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN TAM KUSURLU SÜRÜCÜNÜN MİRASÇILARININ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI TALEP HAKKININ OLMADIĞI

T.C. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2019/5970 E., 2020/8595 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi…

06 Temmuz 2022

Covid-19 aşısı olmadığı için işten tazminatsız atılan çalışanı, mahkeme haklı buldu

Kentte elektrik firmasında çalışan Süleyman Okur, Covid-19 aşısı yaptırmadı. Çalıştığı firma, Eylül 2021'de yayımlanan 'PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi' kapmasında Okur'dan…

25 Haziran 2022

ZIMNİ RET İŞLEMLERİ ÜZERİNE AÇILAN DAVALARDA, DAVA AÇMA SÜRESİNİN İŞLETİLMEMESİ – AYKIRILIĞIN İÇTİHATLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ YOLUYLA GİDERİLMESİNE YER OLMADIĞI

T.C. DANIŞTAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU Esas Numarası: 2021/2 Karar Numarası: 2022/1 Karar Tarihi: 15.03.2022 Resmi Gazete Sayısı: 31871 Resmi Gazete…

23 Haziran 2022

Londra Gatwick Havalimanı yeterli çalışan olmadığı için yazın uçuş sayısını azaltacak

Londra Gatwick Havalimanı yönetimi yazın yapılacak uçuşların, çalışan sayısının yetersiz olması nedeniyle azaltılacağını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda 900 olan günlük uçuş…

18 Haziran 2022

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ TARAFINDAN YETKİ ALANI DIŞINDA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZASININ HUKUKA UYGUN OLMADIĞI

T.C. Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2021/29370 E., 2021/17358 K. "İçtihat Metni" 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47/1-b maddesine muhalefet etmek…

19 Nisan 2022

Kovuşturma Aşamasında Verilen Tahliye Kararlarına İtiraz İmkânını Düzenleyen Kuralın Anayasa'ya Aykırı Olmadığı

İtiraz Konusu Kural 5271 sayılı Kanun’un 5353 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle değiştirilen 105. maddesinin dördüncü cümlesinin “kovuşturma aşamasında verilen tahliye…

23 Mart 2022

Kamu Hizmetlerine Girme Hakkına Sınırlama Getiren Kuralın Anayasa'ya Aykırı Olmadığı

İtiraz Konusu Kural 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un 8. maddesinin meslekten…

23 Mart 2022

İlk Derece Mahkemesi Kararlarının Bölge Adliye Mahkemesince Kaldırılarak Davanın Yeniden Görülmesi İçin Gönderilmesini Öngören Kuralın Anayasa'ya Aykırı Olmadığı

İtiraz Konusu Kural   İtiraz konusu kural, ilk derece mahkemesince uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplanmamış veya değerlendirilmemiş…

23 Şubat 2022

DÖVİZ İLE ÜCRET ALAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATININ DÖVİZ CİNSİNDEN HESAPLANMASINA YASAL BİR ENGEL OLMADIĞI

T.C. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2021/909 E.  ,  2021/6993 K. "İçtihat Metni" BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 9. Hukuk Dairesi…

28 Ocak 2022

İsrail: Omicron’a karşı yeterince etkili olmadığı konusundaki açıklamaya rağmen 4. doz aşı uygulaması devam edecek

İsrail'de bir hastanenin Pazartesi günü yayımladığı ön verilere göre, Pfizer-BioNTech aşısının dördüncü dozu, antikor seviyesini üçüncü dozdan da fazla artırmakla…

19 Ocak 2022

Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı: Hayırlı ve vefalı evlada verilen bir dairenin miras kaçırmak olmadığı hk. – İçtihat Haberleri

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kanser hastası yaşlı babası ile kalp hastası annesine yıllarca bakan kız…

15 Ocak 2022

Sağlık Çalışanlarına Karşı Görevleri Nedeniyle İşlenen Suçlarda Ceza Artırımını ve Hapis Cezasının Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı Hk.

Anayasa Mahkemesi 13/10/2021 tarihinde E.2020/91 numaralı dosyada, kamu sağlık kurum kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle…

18 Aralık 2021