NİTELİĞİ

WHATSAPP MESAJLARININ HUKUKİ DELİL VE BELGE NİTELİĞİ

WHATSAPP MESAJLARININ HUKUKİ DELİL VE BELGE NİTELİĞİ Genel Olarak Teknolojik gelişmeler ile birlikte hayatımızın büyük bir kısmını kaplayan sosyal medya…

28 Aralık 2022

ALEYHİNE İSTİNAFA BAŞVURULABİLEN KARARLARIN KAPSAM VE NİTELİĞİ

ALEYHİNE İSTİNAFA BAŞVURULABİLEN KARARLARIN KAPSAM VE NİTELİĞİ GİRİŞ İlk derece mahkemesince verilen nihai kararlara karşı ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz…

22 Aralık 2022

WHATSAPP MESAJLARININ BELGE NİTELİĞİ – AÇIK HESAP VE MUTABAKAT FORMUNA DAYALI ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ

T.C. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ E. 2021/1003 K. 2022/605 T. 21.3.2022 AÇIK HESAP VE MUTABAKAT FORMUNA DAYALI…

22 Aralık 2022

'AİHM Kararlarının Niteliği ve Uygulanması' sempozyumu düzenlendi

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen ve TBB Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı sempozyumun açılış konuşmalarını, TBB Başkan Yardımcısı…

10 Aralık 2022

KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE HACZİ

KRİPTO PARALARIN HUKUKİ NİTELİĞİ VE HACZİ 1. GENEL OLARAK Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kriptoloji bilimi kullanılarak dijital ortamda yazılım şeklinde…

09 Aralık 2022

ERTELEMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE UYGULANMA KOŞULLARI

ERTELEMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE UYGULANMA KOŞULLARI Hapis cezasının ertelenmesi kurumu 5237 sayılı TCK m. 51 hükmünde düzenlenmiştir. HAGB kurumunun ortaya…

03 Aralık 2022

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ

SERİ MUHAKEME USULÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ Ceza adalet sisteminde seri muhakeme usulünün tercih sebebi, belli suç tipleri açısından soruşturmanın ve yargılamanın…

22 Kasım 2022

SENET METNİNE KONULAN BEDEL (MALEN VEYA NAKDEN) KAYITLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ İLE 'SENEDİN TALİLİ' KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

SENET METNİNE KONULAN BEDEL (MALEN VEYA NAKDEN) KAYITLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ İLE “SENEDİN TALİLİ” KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Uygulama da genellikle…

15 Eylül 2022

NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ – BABALIĞIN TESPİTİNDE DAVA AÇMA HAKKI – BABALIK DAVASININ ÖZEL DAVA NİTELİĞİ

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2022/5393 K. 2022/6033 T. 20.6.2022 NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ İSTEMİ ( Adli Tıp Kurumu Tarafından…

07 Eylül 2022

Açıklama Kısmı Boş Bırakılan Banka Dekontunun Hukuki Niteliği ve İspat Vasfı

Açıklama Kısmı Boş Bırakılan Banka Dekontunun Hukuki Niteliği ve İspat Vasfı Bir tarafın açıklamasız havale göndermesinin hukuki niteliğine bakmak için…

26 Ağustos 2022

BİR HAREKETİN TAHKİR EDİCİLİĞİ – YALANCISIN SÖZÜNÜN HAKARET NİTELİĞİ – HAKARET SUÇUNUN ALENİ ORTAMDA İŞLENMESİ

T.C. YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2020/438 K. 2022/10102 T. 13.4.2022 TEHDİT VE HAKARET SUÇU ( İşlediği İddia Edilen Söz…

21 Temmuz 2022

MÜCBİR SEBEBE DAYALI OLARAK AÇILAN ALACAK DAVASI – SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞIN MÜCBİR SEBEP NİTELİĞİ – KUSURSUZ İMKANSIZLIK DURUMU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2019/19-58 K. 2022/40 T. 25.1.2022 MÜCBİR SEBEBE DAYALI OLARAK AÇILAN ALACAK DAVASI ( Taraflar…

05 Temmuz 2022

BANKA DEKONTLARININ DELİL NİTELİĞİ

BANKA DEKONTLARININ DELİL NİTELİĞİ 04.07.2022 I. GİRİŞ Banka dekontlarının delil niteliği taşıyıp taşımadığı hususunda Yargıtay’ın çeşitli görüşleri olmakla birlikte doktrinde…

04 Temmuz 2022

FRANCHISING SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

1. FRANCHISING SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 1.1. Franchising Sözleşmesinin İsimsiz Sözleşme Olması İsimsiz sözleşmeler, unsurlarının tamamı veya bir kısmı yahut bu…

25 Haziran 2022

TEMEL TEBLİGAT KAVRAMLARI, TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI

TEMEL TEBLİGAT KAVRAMLARI, TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI BİRİNCİ KISIM 1.Tebligatın Tanımı, Hukuki Niteliği ve Unsurları 1.1 Tebligatın Tanımı 1.1.1…

28 Mart 2022

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ – FATURANIN DELİL NİTELİĞİ

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2021/7253 K. 2021/12178 T. 29.11.2021 İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Satım Sözleşmesine Konu Malların…

07 Mart 2022

INFLUENCER SÖZLEŞMELERİ'NİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TARAFLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Influencer Sözleşmeleri olarak adlandırılan kavram esasen hukukumuzun birden fazla alanını ilgilendirmekte ve dolayısıyla bu ilişkilere uygulanacak mevzuat da çeşitlilik arz…

06 Mart 2022

Zincir Marketler Hakkındaki Rekabet Soruşturması Heyeti: ”Eylemler ‘Kartel’ niteliği taşıyor”

Zincir marketlere yönelik soruşturma sürüyor. Rekabet Kurulunun yürüttüğü soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığındaki…

29 Ekim 2021