Posted in Gazeteler

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ'NDEN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR

ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ’NDEN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi Yüklenici ile Yer Sahibi arasında akdedilen, kural olarak Yer sahibinin taşınmazın mülkiyetini devir…

devam... ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ'NDEN KAYNAKLANAN İHTİLAFLAR
Posted in Gazeteler

ÇEKTEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT TALEBİ – ÇEK İSTİRDADININ ARABULUCULUĞA TABİ OLMAMASI

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/3048 K. 2020/1093 T. 10.2.2020 ÇEKTEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT TALEBİ ( Davacının Talebinin Bir Miktar Paranın Ödenmesi…

devam... ÇEKTEN KAYNAKLANAN MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT TALEBİ – ÇEK İSTİRDADININ ARABULUCULUĞA TABİ OLMAMASI
Posted in Gazeteler

MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ – UZMAN OLMAYAN KİŞİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2017/9180 K. 2020/4176 T. 3.6.2020 MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Dava Konusu Bağımsız Bölümün Davacıya…

devam... MALIN AYIPLI OLMASINDAN KAYNAKLANAN ONARIM BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ – UZMAN OLMAYAN KİŞİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMASI
Posted in Gazeteler

KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİNDE HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN NİTELİĞİ

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 40. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/2048 Karar Numarası: 2020/651 Karar Tarihi: 02.06.2020 KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT…

devam... KARAYOLUNDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN MALULİYET NEDENİYLE TAZMİNAT İSTEMİNDE HÜKMEDİLECEK VEKALET ÜCRETİNİN NİTELİĞİ
Posted in Resmi Gazete

KDV İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Muhasebe Büronuz Varsa Buraya Tıklayın >> KDV İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Haberin Detayı İçin Buraya Tıklayınız Muhasebe Büronuz Varsa Buraya Tıklayın…

devam... KDV İptal Davalarında İçtihat Farklılıklarından Kaynaklanan Belirsizliğe İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
Posted in Resmi Makamlar

“Ege ve Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar savunacağız”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin haklı ve milli meselesi olan Doğu Akdeniz’de, binlerce kilometre öteden ahkam kesmeye çalışanları en…

devam... “Ege ve Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar savunacağız”
Posted in Gazeteler

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ – DERDEST CEZA DAVASI BULUNMASI

Davalı Şirkette Çalışanlar Hakkında Taksirle Ölüme Neden Olma Suçu Nedeniyle Ceza Yargılamasının Yapıldığı ve Yargılama Sonucunda Sanıkların Olayda Herhangi Bir Kusurlarının Bulunmadığı – Yüklenen Suçtan…

devam... TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMADAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEMİ – DERDEST CEZA DAVASI BULUNMASI
Posted in İnternet Medyası

MSB: “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak …

MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı … Haberin Tam Metni Orijinal haber kaynağı için;…

devam... MSB: “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak …
Posted in İnternet Medyası

Kargo Taşımasından Kaynaklanan Tazminat Taleplerinde Görevli Mahkeme

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi – 2019/1043 E. – 2019/3053 K. – 10.04.2019 ÖZET                          : Şikayetçinin tamir amacıyla Kütahya Philips Yetkili Servisi’ne vermiş olduğu televizyon,…

devam... Kargo Taşımasından Kaynaklanan Tazminat Taleplerinde Görevli Mahkeme
Posted in Gazeteler

EMTİANIN TAŞIMA SIRASINDA ZARAR GÖRMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ

Rücu Davası Açma Hakkı Bu Hakka Sahip Olan Kişinin İstenen Tazminat Bedelini Ödediği veya Aleyhine Açılan Tazminat Davasında Dava Dilekçesini Tebellüğ Ettiği Tarihten İtibaren 90…

devam... EMTİANIN TAŞIMA SIRASINDA ZARAR GÖRMESİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTALİ VE İCRA İNKAR TAZMİNATI İSTEMİ
Posted in İnternet Medyası

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK – DAVA ŞARTI ARABULUCULUK – TİCARİ DAVA SAYILAMAYACAĞI

Özet: Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince, davanın tüketici kredi sözleşmesinden kaynaklandığı ve taraflar arasındaki ilişkinin tüketici işlemi olduğu, bu tür davaların Tüketici Mahkemelerinde görülecek olması…

devam... TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIK – DAVA ŞARTI ARABULUCULUK – TİCARİ DAVA SAYILAMAYACAĞI
Posted in Gazeteler

Tanığın İftira Suçundan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu

Prof. Dr. Ersan Şen – Stj. Av. Buğra Şahin yazdı… Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... Tanığın İftira Suçundan Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu
Posted in Gazeteler

BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Basın Kanunu'nun 13. Maddesine Göre Basılmış Eserler Yoluyla İşlenen Fiillerden Doğan Maddî ve Manevî Zararlardan Dolayı Süreli Yayınlarda Eser Sahibi ile Yayın Sahibi ve Varsa…

devam... BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
Posted in İnternet Medyası

Koronavirüs önlemlerinden kaynaklanan açlık, virüsten daha fazla kişiyi öldürebilir

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle açlıktan ölen insanların sayısı, uzmanlara göre Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısını geçebilir. Orijinal haber kaynağı için; BBC Turkish – Haberler,…

devam... Koronavirüs önlemlerinden kaynaklanan açlık, virüsten daha fazla kişiyi öldürebilir
Posted in Gazeteler

HUKUKA AYKIRILIĞI MAHKEME KARARI İLE SABİT OLAN EYLEM VEYA İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ

Davacının Yoksun Kalmasına Neden Olan Disiplin Cezalarının Hukuka Aykırı Olduğunun Mahkemenin Aynı Kararı ile Sabit Olduğu – Mali Hakların Reddine Gerekçe Gösterilen Davacının Fiilen Çalışmaması…

devam... HUKUKA AYKIRILIĞI MAHKEME KARARI İLE SABİT OLAN EYLEM VEYA İŞLEMLERDEN KAYNAKLANAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ
Posted in İnternet Medyası

GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART – SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME – İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRÜLMEMESİ

Özet: Eksik ve kusurlu işler giderilme bedeline hükmedilmekle birlikte hesabın dava tarihindeki rayiç değerler üzerinden yapılmasına rağmen, dava tarihinden geriye gidilerek hüküm altına alınan bedel…

devam... GEÇ TESLİMDEN KAYNAKLANAN CEZAİ ŞART – SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME – İHTİRAZİ KAYIT İLERİ SÜRÜLMEMESİ
Posted in Gazeteler

BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ

Haberin Yayın Tarihi İtibariyle Güncel Görünür Gerçekliğe ve Genel Yayın İlkelerine Uygun Olduğu/İnternet Yayınındaki Fotoğrafta Dükkanın İsminin Buzlanarak Kapatıldığı ve Haber İçeriğinde ise Dükkanın İsmi…

devam... BASIN YOLUYLA KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI İDDİASINDAN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ
Posted in Gazeteler

TENKİS ALACAĞINDA FAİZ TALEBİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTAL İSTEMİNDE SÜRE

Faizin Tenkis Alacağına İlişkin İsteğin Fer'i Niteliğinde Ayrı Bir Alacak Olduğu – Faiz Alacağının Asıl Davada İstenebileceği Gibi Ayrı Bir Dava Açılarak da İstenebileceği –…

devam... TENKİS ALACAĞINDA FAİZ TALEBİNDEN KAYNAKLANAN İTİRAZIN İPTAL İSTEMİNDE SÜRE