Değişiklik

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6) (25.03.2023 t. 32143 s. R.G.)

Açıklama Metni : İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar…

30 Mart 2023

NBA’de uzatma periyodu için büyük değişiklik gündemde

ABD merkezli spor sitesi Bleacher Report’tan Eric Pincus’un haberine göre; NBA yönetimi, maçların uzatma periyoduna farklı bir format getirmeyi gündemine…

28 Şubat 2023

‘Başörtüsü serbestisi’ teklifi TBMM Anayasa Komisyonu’nda: İYİ Parti ve CHP, ortak değişiklik önergesi verecek

Kapatma davasına tepki olarak HDP görüşmelere katılmadı. CHP ve İYİ Parti, teklif üzerinde ortak önerge verme ve oylamalarda ortak tutum alma…

19 Ocak 2023

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6626) (31.12.2022 t. 32060 s. 3.mük R.G.)

3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda yer alan İlave Gümrük Vergisine tabi ürün listelerinde…

03 Ocak 2023

2023 YILI İTHALAT REJİMİ KARARI, EKLERİ VE LİSTELER YAYIMLANDI. (İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 6625) (2023 Yılı) (31.12.2022 t. 32060 s. 3.mük R.G.))

3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı değişiklikleri ve yeni I, II, III, IV, V, VI ve…

02 Ocak 2023

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7429 Kabul…

01 Ocak 2023

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de…

01 Ocak 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 3/9/2015 tarihli ve…

01 Ocak 2023

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik

Sağlık Bakanlığından: BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1- 29/9/2017 tarihli ve 30195 sayılı Resmî…

01 Ocak 2023

Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğde Değişiklik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2022/29) MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve…

31 Aralık 2022

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ…

31 Aralık 2022

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

30 Aralık 2022

Rüzgar Kaynağına Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: RÜZGAR KAYNAĞINA DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE…

30 Aralık 2022

Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

İçişleri ve Adalet Bakanlığından: ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 31/1/2018…

30 Aralık 2022

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

29 Aralık 2022

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer…

29 Aralık 2022

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

29 Aralık 2022

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamu İhale Kurumundan: YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı…

29 Aralık 2022