Posted in Gazeteler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 419’A GENEL BİR BAKIŞ

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK BORÇLAR KANUNU MADDE 419’A GENEL BİR BAKIŞ
Posted in Gazeteler

İŞ AKDİNİN DEVAMI SÜRESİNCE İŞÇİNİN İŞVERENLE REKABET ETMEMESİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDE YER ALAN BİR YÜKÜMLÜLÜK OLDUĞU

İşçinin İşe Alındığı Andan İşten Çıkarılacağı Ana Kadar İşverene Karşı Rekabet Yapamayacağı – Bu Zaman Parçası İçinde Yapılmış Rekabetin Sadakat Borcuna Aykırılık Oluşturacağı – İşçinin…

devam... İŞ AKDİNİN DEVAMI SÜRESİNCE İŞÇİNİN İŞVERENLE REKABET ETMEMESİNİN SADAKAT BORCU İÇİNDE YER ALAN BİR YÜKÜMLÜLÜK OLDUĞU
Posted in İnternet Medyası

Koronavirüs: İngiltere’de geliştirilen protein tedavisi ‘bir dönüm noktası olabilir’

İngiliz şirketi Synairgen’in geliştirdiği yeni Covid-19 tedavi yönetiminin klinik deneyleri, hastalarda yoğun bakım ünitesine kaldırılma oranında azalma görüldüğünü ve iyileşme sürecinin hızlandığını gösterdi. Orijinal haber…

devam... Koronavirüs: İngiltere’de geliştirilen protein tedavisi ‘bir dönüm noktası olabilir’
Posted in Gazeteler

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VE BU NEDENLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBEDEREK (YAZILI) DELİL BAŞLANGICINA DÖNÜŞEN BONODAKİ VADE TARİHİNİN; TEMEL İLİŞKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR TAKİP VEYA AÇILAN BİR DAVADA TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞI

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 25/12/2019 Tarihli ve E: 2019/1, K: 2019/8 Sayılı Kararı, 14 Temmuz 2020 Tarihli ve 31185 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı….

devam... ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VE BU NEDENLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBEDEREK (YAZILI) DELİL BAŞLANGICINA DÖNÜŞEN BONODAKİ VADE TARİHİNİN; TEMEL İLİŞKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR TAKİP VEYA AÇILAN BİR DAVADA TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞI
Posted in Gazeteler

MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI

Dr. Mustafa ALPASLAN yazdı… Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... MALİ MÜŞAVİR SORUMLULUĞU HAKKINDA ÖNEMLİ BİR DANIŞTAY KARARI
Posted in Gazeteler

KORONAVİRÜS (COVID- 19) SALGININI DÖNEMİNDE İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN AKIBETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Av. Pelin UĞURLU yazdı… Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... KORONAVİRÜS (COVID- 19) SALGININI DÖNEMİNDE İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNİN AKIBETİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Posted in Gazeteler

GEÇERLİ BİR EVLİLİK BİRLİĞİ OLMASA BİLE AİLE ORTAMININ KURULMUŞ SAYILMASI

Doktrinde ve Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında, Medeni Kanun uyarınca geçerli bir evlilik bağı olmasa dahi, karı koca diye birleşen ve bu amaç ve duygu ile yaşamlarını sürdüren…

devam... GEÇERLİ BİR EVLİLİK BİRLİĞİ OLMASA BİLE AİLE ORTAMININ KURULMUŞ SAYILMASI
Posted in İnternet Medyası

Wesley Sneijder’in en büyük hedefi ‘Bir gün olacak’ dediği Galatasaray teknik direktörlüğü

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı’nın eski yıldızı Wesley Sneijder’in hayatı, gazeteci Kees Jansma tarafından kaleme alındı. Yarın piyasaya çıkacak kitabın adı da “Sneijder”. Wesley Sneijder,…

devam... Wesley Sneijder’in en büyük hedefi ‘Bir gün olacak’ dediği Galatasaray teknik direktörlüğü
Posted in Gazeteler

TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVACILAR ADINA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ BİR ŞEKİL HATASI OLUŞTURMADIĞI

Ana Kuralın Tarh Nedenini, Matrahın Bulunuş Yöntemini Ve Tarhiyatın Dayanağına İlişkin Bilgi Ve Belgeleri Gösteren Vergi İnceleme Raporunun Ve/Veya Vergi Tekniği Raporunun İhbarname Ekinde Tebliğ…

devam... TARHİYATA KARŞI AÇILAN DAVALARDA DAVACILAR ADINA DÜZENLENEN VERGİ İNCELEME RAPORUNUN TEBLİĞ EDİLMEMESİNİN ESASA ETKİLİ BİR ŞEKİL HATASI OLUŞTURMADIĞI
Posted in Gazeteler

KAÇAK ÜRETİLEN İÇKİ SATIŞLARI İLE İLGİLİ KESİLEN VERGİ CEZASI VE BİR YARGI KARARI

Bilindiği gibi, kaçak içki üretimi ve bunun üzerinden elde edilen kazançlar vergi mevzuatımız gereğince vergilendirilmesi zorunludur. Başka bir ifade ile, yasalara aykırı olarak elde edilen…

devam... KAÇAK ÜRETİLEN İÇKİ SATIŞLARI İLE İLGİLİ KESİLEN VERGİ CEZASI VE BİR YARGI KARARI
Posted in Gazeteler

ANKARA BAROSU’NDA HEM BİR İLK, HEM DE BİR SON: FELSEFE KULÜBÜ

Av. Vedat Ahsen COŞAR yazdı… Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... ANKARA BAROSU’NDA HEM BİR İLK, HEM DE BİR SON: FELSEFE KULÜBÜ
Posted in Gazeteler

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BİR TEMİNAT TÜRÜ: BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE BİR TEMİNAT TÜRÜ: BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI
Posted in Gazeteler

SALGIN HASTALIK NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASININ İŞÇİYİ ÇALIŞMAKTAN ALIKOYAN HAKLI BİR NEDEN OLDUĞU

İşçiyi İşyerinde Bir Haftadan Fazla Süre İle Çalışmaktan Alıkoyan Zorlayıcı Bir Sebebin Ortaya Çıkması Halinde, İşverenin Derhal Fesih Hakkının Olduğu – İşçiyi Çalışmaktan Alıkoyan Nedenlerin…

devam... SALGIN HASTALIK NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASININ İŞÇİYİ ÇALIŞMAKTAN ALIKOYAN HAKLI BİR NEDEN OLDUĞU
Posted in İnternet Medyası

Hindistan’da bir doktor ‘Bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar’ dedi, akıl hastanesine yatırıldı

Hindistan’da geçen ay “Bizden bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar” diyerek kişisel koruyucu ekipman yetersizliğinden şikâyet ettiği için açığa alınan bir doktor hafta sonunda akıl…

devam... Hindistan’da bir doktor ‘Bir maskeyi 15 gün kullanmamızı istiyorlar’ dedi, akıl hastanesine yatırıldı
Posted in Gazeteler

BANKA VEYA KREDİ KARTI SAHTECİLİĞİ SUÇUNDA BİR İÇTİMA SORUNU ÜZERİNE (TCK md.245/2,3)

Prof. Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU yazdı… Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... BANKA VEYA KREDİ KARTI SAHTECİLİĞİ SUÇUNDA BİR İÇTİMA SORUNU ÜZERİNE (TCK md.245/2,3)
Posted in Gazeteler

‘ANLAŞILABİLİR HUKUK’ ÜZERİNE BİR KONUŞMA

Av. Vedat Ahsen COŞAR yazdı… Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... ‘ANLAŞILABİLİR HUKUK’ ÜZERİNE BİR KONUŞMA
Posted in Gazeteler

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDAN BİR İNTERNET SAĞLAYICISINA 300 BİN TL İDARİ PARA CEZASI!

VERİ SORUMLULARININ VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YÜKÜMÜLÜKLERİ NELERDİR? Av. Volkan ALKILIÇ yazdı… Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

devam... KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNDAN BİR İNTERNET SAĞLAYICISINA 300 BİN TL İDARİ PARA CEZASI!
Posted in İnternet Medyası

ARABULUCULUK TUTANAĞININ GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ – USULE UYGUN BİR ARABULUCULUK SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMEDİĞİ

Özet: Davalı şirketin kayden avukatının arabuluculuğunda gerçekleştiği, arabulucunun davacı tarafı diğer tarafın avukatı olduğu konusunda bilgilendirdiğinin tespit edilemediği, emsal dosyalarda dinlenen tanık anlatımlarına göre, arabuluculuk…

devam... ARABULUCULUK TUTANAĞININ GEÇERSİZLİĞİ NEDENİYLE İŞÇİLİK ALACAKLARI İSTEMİ – USULE UYGUN BİR ARABULUCULUK SÜRECİNİN YÜRÜTÜLMEDİĞİ