Anonim

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ DENETİM

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA BAĞIMSIZ DENETİM 1. Genel Olarak Denetlemenin en önemli ögelerinden olan bağımsızlık, denetim faaliyetini gerçekleştiren denetçinin ortaklıktan…

15 Ağustos 2022

TTK KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU

TTK KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU Giriş Anonim şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu[1] madde 329 kapsamında, “sermayesi belirli…

08 Ağustos 2022

HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARDA SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN DENETİMİ

Halka açık anonim ortaklıklar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tabi olmakla, ayrıca şirket türü olarak anonim ortaklık olmalarından ötürü bağımsız denetime…

05 Ağustos 2022

TTK MADDE 1527 KAPSAMINDA ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL

TTK MADDE 1527 KAPSAMINDA ANONİM ORTAKLIKLARDA ELEKTRONİK GENEL KURUL Anonim ortaklıklar bünyesinde mevcut zorunlu organlardan olan genel kurul, ortaklık yönetimine…

01 Ağustos 2022

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

Gençlik ve Spor Bakanlığından: SPOR ANONİM ŞİRKETLERİNİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN ASGARİ İÇERİĞİ, ORTAKLIK YAPISI, PAY SAHİPLİĞİ, SERMAYESİ VE ORGANLARINA İLİŞKİN USUL…

27 Temmuz 2022

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

Gençlik ve Spor Bakanlığından: SPOR KULÜPLERİ VE SPOR ANONİM ŞİRKETLERİ TESCİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM  Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1)…

09 Temmuz 2022

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ambar Yönetmeliği

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ AMBAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE…

04 Haziran 2022

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN…

26 Mayıs 2022

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından: TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MAL VE HİZMET ALIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-…

11 Mayıs 2022

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞU

ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞU Anonim şirketin zorunlu organlarından olan genel kurul, tüm payların temsil edildiği ve tüm pay…

30 Nisan 2022

ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ NAKDİ SERMAYE BORCU

TTK MADDE 128- (1) Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete…

07 Nisan 2022

Spor Kanunu teklifi TBMM’ye sunuldu: Kulüpler dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek

AKP ve MHP milletvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif yasalaşırsa, spor…

24 Mart 2022

YENİ T.T.K. HÜKÜMLERİNCE ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU

MADDE 359- (1) Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir…

23 Mart 2022

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİNİN RÜÇHAN HAKKI

ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİBİNİN RÜÇHAN HAKKI Genel Olarak Bir anonim şirkette pay sahiplerinin hakları "mali haklar" ve "yönetsel haklar" olmak…

07 Ocak 2022

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Dr. MUSTAFA ALPASLAN SMMM Bilindiği gibi, gerçek kişilerce, tam mükellef kurumlardan…

21 Aralık 2021

ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL

ANONİM ŞİRKETLERDE TEMSİL 1) Temsil Yetkisi Kavramı ve Anonim Şirketlerde Temsil Hukukumuzda temsil kavramı en geniş tanımı ile, bir kişinin,…

12 Ağustos 2021

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi Hakkında Kanun

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 7330 Kabul Tarihi: 30/6/2021 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar…

03 Temmuz 2021

Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi

Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshi 1. Giriş Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili hükümleri dairesinde anonim şirket; kâr elde etme amacı…

16 Haziran 2021