31834

13 Mayıs 2022 Tarihli ve 31834 Sayılı Resmî Gazete –

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ve Tersaneler Genel Müdürlüğü Tarafından 4734…

24 Mayıs 2022