Sahibinden ev ilanı dönemi sona eriyor! 25 bin TL cezası var…

Sahibinden ev ilanı dönemi sona eriyor! 25 bin TL cezası var...Ticaret Bakanlığı tarafından ilk olarak 5 Haziran 2018 tarihinde hazırlanan ancak süreçte düzenlemeler için çok kez yürürlüğe giriş tarihi ertelenen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği için geri sayım başladı. Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte artık kiralık ve satılık daire ilanları internetten sadece yetki belgesi olan emlakçılar tarafından verilebilecek. Yetki belgesi olmadan satılık ya da kiralık ilanı verenlere 25 bin TL para cezası kesilecek.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Author: Hukuk Haber

1 thought on “Sahibinden ev ilanı dönemi sona eriyor! 25 bin TL cezası var…

 1. Böyle saçma sapan yönetmelik mi olur? Daha doğrusu haberin kaynağı site saçma başlık atmış. Mülkiyet hakkı hem anayasal hem kutsal bir haktır. Kişinin malını ister kendisi satar ister emlakçıya verir. Ha herkes emlakçı olmamalı buna tamam. Zaten TAŞINMAZ ticareti yönetmeliği sadece resmi emlakçıların ve emlak danışmanlarının YETKİ BELGESİ olması şartını getiriyor ki doğru.

  Yönetmeliğin 1.ci maddesi herşeyi açıklıyor; Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

  Taşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesi

  MADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.

  (2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.

  (3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir.

  (4) Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

  (5) Yetki belgesi işletmenin herkes tarafından kolaylıkla görülebilen bir yerine asılır.

  Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar

  MADDE 6 – (1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

  a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

  b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

  c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

  ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

  1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

  2) En az lise mezunu olması,

  3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

  4) Konkordato ilan etmemiş olması,

  5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

  d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,

  gerekir.

  (2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.

  Taşınmaz ticareti hakkında yönetmelik tam metni : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir