Kategoriler: Gazeteler

“Mülkîlik İlkesi” ve “Ceza Kanunlarının, Millî Egemenliğin Bir Sonucu Oldukları Kuralı” Nedir?

Türkiye’de işlenen suçlar hakkında, sanığın ve mağdurun uyrukluğuna bakılmaksızın, Türk kanunları­nın uygulanacağı” anlamına gelmektedir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Yer bakımından uygulama

Madde 8- (1) Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye’de işlenmiş sayılır.

Madde Gerekçesi

Madde 8- Mülkîlik ilkesinden ve ceza kanunlarının millî egemen­liğin bir sonucu oldukları kuralından hareketle, Türkiye’de işlenen suçlar hakkında sanığın ve mağdurun uyrukluğuna bakılmaksızın Türk kanunları­nın uygulanacağı maddede açıkça belirtilmiştir.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: