Kategoriler: İnternet Medyası

Mobbinge Maruz Kalan Çalışan Tazminat Alabilir mi? Yargıtay’dan Emsal Karar – İçtihat Haberleri

Mobbinge Uğrayan İşçi Tazminat Alabilir mi? 

Sürekli ve sistematik bir şekilde belli bir kişiyi hedef alma durumu olan mobbing, hemen hemen her çalışanın maruz kaldığı bir durum. Mobbing için kişilik haklarının ihlal edilmesine gerek yoktur. Bir haksızlık olması yeterlidir. Mobbinge uğrayan işçi neler yapabilir, hakları neler? Yargıtay’dan emsal karar çıktı.

İş yerinde mobbingin ispatlanması, diğer tava türlerine göre daha zor. İşçinin, mobbing uygulanıyor olmasına ilişkin kuşku uyandıracak durumları ileri sürmesi yeterli oluyor. Mobbinge ilişkin olayların mahkemeye sunulması durumunda bunun yapılmadığının ispat edilmesi işverene düşüyor.

YARGITAY’DAN EMSAL KARAR ÇIKTI

Mobbinge uğrayan işçinin iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunuyor. Bu durumda kıdem ve ihbar tazminatlarını da alabilir. Şartların oluşması durumunda maddi ve manevi tazminat alma hakkı da doğar. Ankara’da bir proje baş direktörü olan çalışan uzmana ilişkin açılan mobbing davasında, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nden emsal karar çıktı.

Yargıtay kararında, işçinin mobbinge maruz kalması nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği, tazminat ve aylık alacak ücretlerinin ödenmemesi gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı, aylık alacaklarının, mobbing kaynaklı maddi ve manevi tazminat alacaklarının talep ettiğine yer verildi.

MOBBİNGE UĞRAYAN ÇALIŞAN TAZMİNAT ALABİLİR Mİ?

Mobbinge maruz kalan çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, CİMER, ALO 170, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları Kurumu ve İl, İlçe İnsan Hakları Kurullarına müracaat edebilir.

Mobbinge maruz kaldığını düşünen çalışan, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir, tazminat isteme, dava açma ve manevi tazminat isteme gibi haklara sahiptir.

Orijinal haber kaynağı için; İçtihat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: