Kategoriler: Gazeteler

Mirasın reddi davalarında rekor artış!

İcra dairelerindeki dosya sayısı son bir yılda 1 milyon 617 bin adet artarak 15 Nisan itibariyle 23 milyon 464 bine çıktı. İcra iflaslar arttıkça reddi miras davaları çoğaldı.

Adalet Bakanlığı’na bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’nün Adli İstatistikler 2020 raporuna göre, 2017-2020 yılları arasında mirasla ilgili açılan dava sayısının toplamı ise 30 bin 861

Avukat Elvan Kılıç, 2019 yılında miras konu başlığı altında mahkemeye başvuran her 100 kişinin 78’inin reddi miras talebiyle başvuru yaptığını belirtti. Ancak reddi miras konusunda kesin istatistiklere ulaşmanın mümkün olmadığını belirten Kılıç, “Reddi miras mekanizması mirasın hükmi reddi nedeniyle tek tip nitelikte olmadığı için kesin istatistiklere erişmek mümkün değil. Ancak, özellikle ekonomik krizlerin ardından dönemsel olarak bu oranların daha da yukarılara çıkması normal” değerlendirmesinde bulundu. (Birgün)

REDDİ MİRAS NEDİR?

Mirasın reddedilmesi, miras bırakan kişinin ölümü üzerine yasal ya da atanmış mirasçıların ölen kişinin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi anlamına geliyor. Mirasın reddedilmesi, dul ve yetim maaşını ise etkilemiyor.

Türk Medeni Kanunu’nda mirasın reddi ile ilgili maddeler:

Madde 604- Mirasçılar, vasiyet yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra mirasbırakanın daha önce bilmedikleri borçlarını öderlerse, vasiyet alacaklısından vasiyetin tenkisini isteyebilecekleri oranda verileni geri isteme hakkına sahiptirler. Vasiyet alacaklısı, ancak geri isteme zamanında var olan zenginleşmesi ölçüsünde sorumlu tutulabilir.

B. Ret

Madde 605- Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.

2. Süre

a. Genel olarak

Madde 606- Miras, üç ay içinde reddolunabilir. Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

b. Terekenin yazımında

Madde 607- Koruma önlemi olarak terekenin yazımı hâlinde mirası ret süresi, yasal ve atanmış mirasçılar için yazım işleminin sona erdiğinin sulh hâkimi tarafından kendilerine bildirilmesiyle başlar.

3. Ret hakkının geçmesi

Madde 608- Mirası reddetmeden ölen mirasçının ret hakkı kendi mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar için ret süresi, kendilerinin mirasbırakanına mirasın geçtiğini öğrendikleri tarihten başlar. Ancak bu süre, kendilerinin mirasbırakanından geçen mirasın reddi için mirasçıya tanınan süre dolmadıkça sona ermez. Ret sonucunda miras daha önce mirasçı olmayanlara geçerse; bunlar için ret süresi, önceki mirasçılar tarafından mirasın reddedildiğini öğrendikleri tarihten işlemeye başlar.

4. Reddin şekli

Madde 609- Mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hâkimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder. Süresi içinde yapılmış olan ret beyanı, mirasın açıldığı yerin sulh mahkemesince özel kütüğüne yazılır ve reddeden mirasçı isterse kendisine reddi gösteren bir belge verilir. Tutanağın ve kütüğün nasıl tutulacağı Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

II. Ret hakkının düşmesi

Madde 610- Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler: