Kategoriler: İnternet Medyası

İstinaf mahkemeleri için 1 milyon 400 bin euroluk proje

Adalet Bakanlığı, yargıdaki iş yükünü azaltmak için istinaf mahkemeleri kurma çalışmalarını devam ettiriyor. Bakanlık, bu kapsamda 1 milyon 400 bin euroluk ‘İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasının Desteklenmesi Eğitim Projesi’ni yürütüyor.

Proje kapsamında Adalet Bakanlığı ile Hollanda ve İsveç yargı teşkilatları işbirliği yapıyor, istinaf mahkemelerinde görev yapması muhtemel hakim ve savcılara eğitim veriliyor. Proje kapsamında şu ana kadar gerçekleştirilen faaliyetler şöyle: Yargıtay üyesi ve Yargıtay’da görevli olan hâkim ve savcılara yönelik olarak iki adet uluslararası konferans düzenlendi ve sunulan tebliğler kitap olarak basılarak katılımcılara dağıtıldı. İstinaf konusunda üç farklı el kitabı hazırlanarak tüm teşkilata dağıtıldı. Hollanda ve Fransa’ya çalışma ziyareti yapıldı. Bölge adliye mahkemelerinde görev alması muhtemel olanlar arasından seçilen 40 hâkim ve savcı ile 25 yardımcı personel eğitici olarak yetiştirildi. Bu eğiticiler daha sonra Türkiye’nin farklı bölgelerinde bin hâkim ve savcı ile bin 200 yardımcı personele ikişer gün süren seminerleri verdi.

Yargı çevreleri, istinaf mahkemeleriyle ilgili çalışmalara destek veriyor. Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker de istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesiyle yargıdaki iş yükünün azalacağını ifade etmişti.

Kaynak:ZAMAN

Orijinal haber kaynağı için; Haber Hukuk

Benzer haberler: