Kategoriler: Gazeteler

İSTEDİĞİM

Bir arayıstır bulmak istediğim
Bir haykırıştır duymak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir  güldür kapmak istediğim
Bir gönüldür yapmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir hedeftir varmak istediğim
Bir sedeftir sarmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir meşedir kaçmak istediğim
Bir neşedir saçmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir mehirdir sunmak istediğim
Bir nehirdir yunmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir fezadır akmak istediğim
Bir deryadır dalmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir baldır batmak istediğim
Bir saldır yatmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir ilkbahardir olmak istediğim
Bir sonbahardir dolmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Bir sözdür yanmak istediğim
Bir gözdür kanmak istediğim
Sen bana bende sana aitim sevdiğim

Hülasa her nerede isen ve ne yapıyor isen
Bilmiyorum ama seni uzaktan özlüyorum 
Seni ne kadar beklediğimi bir sezinlesen
Öyle ki sabah akşam yolunu gözlüyorum 
İçten ne dualar ediyorum ah bir bilebilsen
Ve sen bana bende sana aitim diyorum…
SEVDİĞİM 

Dr. Erkan BULGAN 

Orijinal haber kaynağı için; Hukuki Haber

Benzer haberler:

Terimler: İstediğim