Kategoriler: İnternet Medyası

İş yerinde kavgaya karışan işçiye tazminat kararı – İçtihat Haberleri


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Bir iş yerinde 1 Ağustos 2012 ile 18 Nisan 2015 tarihleri arasında su tesisatçısı olarak çalışan işçi, inşaat projesinde yanında çalışan yardımcısı ile tartışıp kavga ettiği gerekçesi ile savunması dahi alınmadan işten çıkarıldığını iddia etti. İşçi, bir kısım işçilik alacaklarının tahsilinin ödenmesi talebiyle dava açtı. İş yeri avukatı, davacının disiplini bozarak bir başka çalışan ile kavga ettiğini ve iş yerini haksız olarak terk ettiğini, iş akdinin davalı tarafından haklı sebeple feshedildiğini savunarak davanın reddini istedi. Yerel mahkemece kabul edilen dava, iş akdinin fesih şekli, ara dinlenme süresi ve asgari geçim indirimi alacağının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerektiği gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozuldu. Bozma sonrası yapılan yargılamada mahkemece bozmaya uyulmasına karar verilerek davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine, fazla mesai, resmi tatil, yıllık izin ve asgari geçim indirimi taleplerinin ise kabulüne karar verildi. Davacı işçi avukatı tarafından temyiz başvurusu yapıldı.

YARGITAY’IN KARARI

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında, “Somut olayda; davacı taraf, davalı işverenin başka bir işçisiyle tartıştığı ve kavga ettiği gerekçesiyle iş sözleşmesinin feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren de davacının diğer işçiyle kavga ettiğini ve iş yerini haksız olarak terk ettiğini, bu hareketinin sonucu olarak iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece bozma sonrası yapılan yargılamada, davacının kavga ettiği diğer işçinin kavga günü istifa etmesi nedeniyle kendisi hakkında davalı işveren tarafından herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığı ve kavgaya karışan iki işçinin de iş akdinin son bulduğu gerekçesiyle davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiği kabul edilmiştir. Ancak dosya üzerinde yapılan incelemede, kavgaya karışan diğer işçinin olay günü istifa ettiği, istifa dilekçesinin aynı zamanda ibraname niteliğinde olduğu ve kıdem ve ihbar tazminatlarının ödendiğinin açıklandığı, davalı işveren tarafından kavga nedeniyle davacının iş akdine haklı nedenle son verildiği savunması yapılmasına rağmen kavganın diğer tarafı olan ve dava konusu olay sonrasında istifa eden diğer işçiye kıdem ve ihbar tazminatları ödenerek iş akdinin sonlandırılmış olması ve dava konusu kavga olayının tamamen davacıdan kaynaklandığına dair bir iddia ve delil olmaması karşısında davalı işverenin davacıya kıdem ve ihbar tazminatlarını ödememesi, işverenin eşit işlem borcuna aykırılık teşkil ettiği ve bu nedenle davacı yönünden davalının haklı fesih savunmasına itibar edilmesinin hatalı olduğu, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin bu gerekçeyle kabulünün gerektiği anlaşılmakla, yanılgılı değerlendirme nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmesi hatalıdır” denildi.


(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Orijinal haber kaynağı için; İçtihat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: