Kategoriler: Yeni Kanunlar

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına Sunuldu… – Mevzuat Haberleri

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Kanun Teklifiyle, hâkim adaylığı kurumunun kaldırılması ve hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesinin ihdası öngörülmektedir. Bu kapsamda Kanun Teklifinde yer alan bazı önemli değişiklikler şunlar:

 • Hâkim ve savcı yardımcılığı süresi 3 yıl olarak öngörülmektedir.

 • 3 yıllık hâkim ve savcı yardımcılığı temel eğitim, görev ve son eğitim olmak üzere üç döneme ayrılmaktadır.

 • Temel eğitim döneminde hâkim ve savcı yardımcıları taleplerine ve teşkilatın ihtiyaç durumuna göre “hâkim yardımcısı” ve “savcı yardımcısı” şeklinde görev ayrımına tâbi tutulacaktır.

 • Hâkim ve savcı yardımcıları görevlerinin önemli kısmını atandıkları adliyelerde, eğitici hâkim ve savcının nezaretinde ve fiilen görev yaparak tamamlayacaklardır.

 • Hâkim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisi içerisinde iyi yetişmeleri sağlanacaktır.

 • Hâkim ve savcı yardımcılarının iyi bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla eğitici hâkim ve savcılar görevlendirilecek ve bunlara Türkiye Adalet Akademisinde eğitim verilecektir.

 • Eğitici hâkim ve savcılar, tercihen istekliler arasından adalet komisyonları, Akademi ve HSK’nın görüşü alınarak Adalet Bakanı tarafından görevlendirilecek ve yargılamaya ilişkin görevleri devam edecektir.

 • Hâkim ve savcı yardımcıları, yardımcılık süresince dört kez, Türkiye Adalet Akademisinde yüz yüze eğitim alacaklardır.

 • Hâkim ve savcı yardımcılarının yargı mercilerindeki asli görevleri kanunla belirlenmektedir.

 • Hâkim ve savcı yardımcıları temel eğitim, görev ve son eğitim dönemlerinde mevcuttan farklı olarak birden fazla yazılı sınava tabi tutulacaktır.

 • Hâkim ve savcı yardımcıları, hâlihazırda hâkim adaylığında olduğu gibi bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri ile Yargıtay ve Danıştayda belirli sürelerde görev yapacaklardır.

Orijinal haber kaynağı için; Mevzuat Haberleri – – Güncel Hukuk Haberleri

Benzer haberler: