Kategoriler: Resmi Makamlar

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) (17.12.2022 t. 32046 s. R.G.)

Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2022 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Orijinal haber kaynağı için; TOBB Manşet Haberleri

Benzer haberler: