Kategoriler: İnternet Medyası

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 87) Yayımlandı.

22 Ekim 2010 tarihli ve 27737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nda banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulaması ile ilgili olarak 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hü>

Orijinal haber kaynağı için; VergiNet Haberler

Benzer haberler: