Kategoriler: İnternet Medyası

Gezici Olarak Şarkı Söyleyen ve Müzik İcra Edenlerin Mükellefiyeti Hakkında Hazırlanan Gelir Vergisi Sirküleri Yayınlandı.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, 29.11.2010 tarih ve GVK-74/2010-1/ Serbest meslek erbabı muafiyeti-1 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri’nde, gezici olarak şarkı söyleyen ve müzik icra edenlerin mükellefiyet durumları hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Orijinal haber kaynağı için; VergiNet Haberler

Benzer haberler:

Terimler: Geziciolarak